Verden

Til politikeren

Til politikeren

Af Arne Würgler på Facebook Du taler om det grønne vill være populær Men ideerne du har er ikke meget…