Den tredje verdenskrig er begyndt

Af Arnaud Bertrand

Emmanuel Todd, en af de største franske intellektuelle i dag, hævder, at “den tredje verdenskrig er begyndt.”

Denne tekst oversætter de vigtigste punkter i dette fascinerende interview.

Han siger “det er indlysende, at konflikten, der startede som en begrænset territorial krig og eskalerede til en global økonomisk konfrontation, mellem hele Vesten på den ene side og Rusland og Kina på den anden side, er blevet en verdenskrig.”

Han mener, at “Putin begik en stor fejl tidligt, som er [at] på tærsklen til krigen [alle så Ukraine] ikke som et begyndende demokrati, men som et samfund i forfald og en “fejlslagen stat” under opbygning. […] Jeg tror, at Kremls beregning var, at dette forfaldne samfund ville smuldre ved det første stød. Men det, vi tværtimod har opdaget, er, at et samfund i nedbrydning, hvis det er fodret af eksterne finansielle og militære ressourcer, i krig kan finde en ny type balance og endda en horisont, et håb.”

Han siger, at han er enig i Mearsheimers analyse af konflikten: “Mearsheimer fortæller os, at Ukraine, hvis hær var blevet overtaget af NATO-soldater (amerikanske, britiske og polske) siden mindst 2014, derfor var et de facto medlem af NATO, og at russerne havde meddelt, at de aldrig ville tolerere Ukraine i NATO. Fra deres synspunkt er russerne derfor i en krig, der er defensiv og forebyggende. Mearsheimer tilføjede, at vi ikke ville have nogen grund til at glæde os over russernes eventuelle vanskeligheder, fordi da dette er et eksistentielt spørgsmål for dem, jo sværere ville det være, jo hårdere ville de slå igen. Analysen ser ud til at holde stik.”

Han har dog en del kritik til Mearsheimer:

“Mearsheimer overvurderer som en god amerikaner sit land. Han mener, at hvis krigen i Ukraine for russerne er eksistentiel, er det for amerikanerne stort set kun ét ‘magtspil’ blandt andre. Efter Vietnam, Irak og Afghanistan, hvad bliver resultatet af endnu et fiasko? Det grundlæggende aksiom for amerikansk geopolitik er: ‘Vi kan gøre, hvad vi vil, fordi vi er i læ, langt væk, mellem to oceaner, der vil aldrig ske os noget’. Intet ville være eksistentielt for Amerika.

En utilstrækkelig analyse, som i dag får Biden til at fortsætte tankeløst. Amerika er skrøbeligt. Modstanden fra den russiske økonomi presser det amerikanske imperiale system mod afgrunden. Ingen havde regnet med, at den russiske økonomi ville holde stand mod den ‘økonomiske magt’ af NATO. Jeg tror, at selv russerne ikke havde forudset det.

Hvis den russiske økonomi modstod sanktionerne på ubestemt tid og formåede at udmatte den europæiske økonomi, mens den selv forblev bakket op af Kina, amerikansk monetær og finansiel kontrol i verden ville kollapse, og med dem muligheden for, at USA kan finansiere deres enorme handelsunderskud for ingenting. Denne krig er derfor blevet eksistentiel for USA. Ikke mere end Rusland, de kan ikke trække sig ud af konflikten, de kan ikke give slip. Det er derfor vi nu er i en endeløs krig, i en konfrontation, hvis udfald må være sammenbruddet af den ene eller den anden.”

Han er overbevist om, at USA er i tilbagegang, men ser det som dårlige nyheder for vasalstaternes autonomi:

“Jeg har lige læst en bog af S. Jaishankar, indisk udenrigsminister (The India Way), udgivet lige før krigen, som ser amerikansk svaghed, hvem ved, at konfrontationen mellem Kina og USA ikke vil have nogen vinder, men vil give plads til et land som Indien og til mange andre. Jeg tilføjer: men ikke til europæere. Overalt ser vi svækkelsen af USA, men ikke i Europa og Japan, fordi en af virkningerne af tilbagetrækningen af det imperiale system er, at USA styrker sit greb om sine oprindelige protektorater. Efterhånden som det amerikanske system skrumper, tynger det stadig mere på protektoraternes lokale eliter (og jeg inkluderer hele Europa her). Den første til at miste al national autonomi vil være (eller allerede er) englænderne og australierne. Internettet har frembragt menneskelig interaktion med USA i anglosfæren af en sådan intensitet, at dets akademiske, medie- og kunstneriske eliter så at sige er annekteret. På det europæiske kontinent er vi noget beskyttet af vores nationale sprog, men faldet i vores autonomi er betydeligt og hurtigt. Lad os huske Irak-krigen, da Chirac, Schröder og Putin holdt fælles anti-krigs pressekonferencer.”

Han understreger vigtigheden af færdigheder og uddannelse: “USA er nu dobbelt så befolket som Rusland (2,2 gange i de studerendes aldersgrupper). Men i USA læser kun 7% til ingeniør, mens det i Rusland er 25%. Hvilket betyder, at med 2,2 gange færre mennesker, der studerer, træner Rusland 30% flere ingeniører. USA udfylder hullet med udenlandske studerende, men de er hovedsageligt indere og endnu flere kinesere. Dette er ikke sikkert og er allerede faldende. Det er et dilemma for den amerikanske økonomi: den kan kun møde konkurrence fra Kina ved at importere kvalificeret kinesisk arbejdskraft.”

Om de ideologiske og kulturelle aspekter af krigen: “Når vi ser den russiske Duma vedtage endnu mere undertrykkende lovgivning om ‘LGBT-propaganda’, føler vi os overlegne. Det kan jeg mærke som en almindelig vesterlænding. Men fra et geopolitisk synspunkt, hvis vi tænker i blød magt, er det en fejl. På 75% af kloden var slægtskabsorganisationen patrilineær, og man kan fornemme en stærk forståelse af russiske holdninger. For det kollektive ikke-vestlige, bekræfter Rusland en betryggende moralsk konservatisme.”

Vestlige medier er tragisk morsomme, de bliver ved med at sige, ‘Rusland er isoleret, Rusland er isoleret’. Men når vi ser på afstemningerne i FN, ser vi, at 75% af verden ikke følger Vesten, som så pludselig virker meget lille.

Han fortsætter: “USSR havde en vis form for blød magt [men] kommunismen forfærdede dybest set hele den muslimske verden på grund af sin ateisme og inspirerede ikke noget særligt i Indien, uden for Vestbengalen og Kerala. Men i dag, Rusland, som repositionerede sig selv som arketype af stormagten, ikke kun antikolonialistisk, men også patrilineær og konservativ af traditionelle skikke, kan de forføre meget længere. [For eksempel] er det indlysende, at Putins Rusland, efter at være blevet moralsk konservativt, er blevet sympatisk over for saudierne, som jeg er sikker på har lidt af en hård tid med amerikanske debatter om adgang for transkønnede kvinder på dametoilettet.

Når en antropolog læser dette [opdeling mellem Vesten og resten] finder vi, at lande i Vesten ofte har en kernefamiliestruktur med bilaterale slægtskabssystemer, det vil sige, hvor mandligt og kvindeligt slægtskab er ækvivalente i definitionen af barnets sociale status. [Inden for resten], med hovedparten af den afro-euro-asiatiske masse, finder vi samfund og patrilineære familieorganisationer. Vi ser så, at denne konflikt, beskrevet af vores medier som en konflikt af politiske værdier, er på et dybere niveau en konflikt mellem antropologiske værdier. Det er dette ubevidste aspekt af skellet og denne dybde, der gør konfrontationen farlig.”

Værsgo. Har han ret i alt? Jeg ved det ikke, men Emmanuel Todd er bestemt altid en meget enestående og interessant tænker, med en meget anderledes analyse end de deprimerende forudsigelige dårlige optagelser, der normalt dominerer franske medier.

%d bloggers like this: