ELEKTRONISK POST

Af Leif Lønsmann

I januar 1993 lancerede min daværende arbejdsplads, DR, en helt ny vision, som man mente ville revolutionere kontorarbejdet.

Det var endnu ikke teknisk muligt, men visionen gik ud på, at medarbejderne fra deres egen PC ville kunne sende såkaldt ”elektronisk post” (e-mail, red.) til sine kolleger. Måske endda ”til flere medarbejdere på én gang”.

Visionen gik videre: Måske ville man en dag ligefrem, hvis man var på rejse, kunne ”ringe hjem og koble sig på systemet”.

Udover ideen om ”elektronisk post” forestillede man sig også, at man fra sin PC ”engang i fremtiden, ingen kan sige hvornår, vil få adgang til fælles kalendersystemer, bookingsystemer, elektronisk opslagstavle og nyheder (både interne og eksterne)”.

I første omgang besluttede vi i DR at afprøve ideen om elektronisk post. Efter en grundig undersøgelse nåede vi frem til to mulige leverandører af en sådan løsning. Den ene var det velkendte LOTUS. Den anden var en relativt ny amerikansk virksomhed ved navn ”Microsoft”.

Det var bl.a. et krav at systemet skulle kunne konvertere en elektronisk tekstbesked til telefax, hvis modtageren ikke havde adgang til et elektronisk postsystem.

Tanken om alt dette i ét apparat var svimlende, og blev illustreret med denne tegning. Som i dag minder en om hvor hurtigt ting går. Eller hvor gammel man er…

%d bloggers like this: