Reaktioner på COP27

Af Lars Koch, Oxfam

Første hurtige reaktioner på COP27:
Det er en kæmpe sejr, at klimaretfærdighed med en fund til kompensation for tab og skader blev vedtaget på COP27. Det er et første skridt mod retfærdighed for de millioner, der allerede nu bliver ramt af klimaskader, men er mindst ansvarlige for klimaforandringerne. Men hvis det er en fond uden penge i, så er det bare tom snak.

• Det er fortsat uklart, hvilke lande, der vil få adgang til fonden, hvor mange penge der kommer i fonden og hvilke lande, der skal bidrage. Og det er en særlig bekymring, at pengene blot bliver taget fra udviklingsbistanden, der ellers skulle gå til verdens fattigste.
• Civilsamfund som Oxfam IBIS har sammen med klimaudsatte lande længe kæmpet for, at tab og skader skal kompenseres. Oxfam IBIS har vist i ny rapport, hvor ekstremt store tab og skader vi blive, hvis vi ikke får bremset klimaforandringerne.

Det er dybt uansvarligt, når de rige lande ikke som lovet leverer de 100 mia USD årligt til tilpasning og omstilling. Vi mister tilliden til, at de rige lande vil levere hvad de lover, også til tab og skader

• Ved COP15 i København i 2015 lovede de rige lande at levere 100 mia USD årligt fra 2020 til omstilling og tilpasning til de fattigste lande.

Det lader ikke til at at det lykkes at lande en aftale om at udfase olie og gas – der er hovedårsagen til klimaforandringerne sammen med kul.

Læs mere.

%d bloggers like this: