Grøn økonomi

Af Torsten Gejl, Alternativet

Nu, da der ikke er gang i realitetsforhandlinger, fordi Mette Frederiksen forsøger at skabe en regering over midten, brugte vi, i dag, tiden i Statsministeriet på at drøfte elementer af grøn omstillingsøkonomi med den fungerende statsminister.

Vi drøftede hvordan man kan finde en anden målestok end BNP på at måle vækst og velfærd. Klimaskadelig virksomhed, krige og katastrofer bonner som bekendt positivt ud på bruttonationalproduktet.

Vi løftede helt sikkert også Mette Frederiksens viden om doughnut-økonomi.

Og vi beskrev detaljeret gode resultater fra danske og udenlandske forsøg med frisætte kontanthjælpsmodtagere og veksle tvang til tillid.

Man kan så måske sige, at den fungerende statsminister blev lidt fjern i blikket, da vi talte om at udvikle en bæredygtig økonomi, der understøtter klima, natur og miljø og muligheden for at leve bedre liv.

Men det må vi så vende tilbage til, hvis Mette Frederiksen løber sur i sit borgerlige kurmageri.

Til den ventende verdenspresse fortalte vi at vi gerne deltager i de forhandlinger der i øjeblikket kører i et såkaldt 2. spor på Borgen om at redde de fattigiste danskeres og mindste virksomheders økonomi, før de henholdsvis går fra hus og hjem eller konkurs.

Lige op til valget lancerede Alternativet en strakspakke til at hjælpe de danskere, der er hårdest ramt af de stigende priser.

Vi foreslog blandt andet et beløb på 1000 kr i støtte per måned til de laveste indkomster.

En fordelingsordning til supermarkedernes overskudsmad så vi kan føde tomme maver i stedet for skraldespande.

Mulighed for at tilbringe vinteren på campingpladser og i kolonihavehuse, hvis det bliver nødvendigt for nogen.

Og en afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere.

Nu afventer vi at forhandle klima i næste uge. Tiden vil vise om Mette Frederiksen får brug for det rød/grønne flertal enten fordi det ikke lykkes hende at danne regering hen over midten eller senere, når den eventuelt bryder sammen.

%d bloggers like this: