TI GODE GRUNDE TIL AT STEMME PÅ INGER STØJBERG

Af Carsten Jensen

  1. Hvis du synes, at demokratiet med alle dets hysteriske meningsmagere er opfundet for at genere dig.
  2. Hvis du synes, at landbruget ikke bidrager til CO2-udslippet og derfor skal undtages fra alle begrænsninger.
  3. Hvis du er traktorfører og ikke kan se noget bedre formål med dit køretøj end at blokere motorvejene til København.
  4. Hvis du synes, at hver gang Folketinget vedtager endnu en lov, der gør livet surt for udlændinge, skal Christiansborgs mure samme aften belyses af projektører i muntre farver, mens 1000 watts højtalere afspiller “Der er et yndigt land”.
  5. Hvis du synes, at Danmark bør melde sig ud af alle internationale organisationer, i hvis formålsparagraffer ordet menneskerettigheder optræder, inklusive EU og FN.
  6. Hvis du synes, at ideen med at sende asylansøgere til Rwanda er noget blødsødent lort og kender et meget bedre sted på Indlandsisen.
  7. Hvis du synes, at Rasmus Paludan er god nok, men desværre ikke så fotogen og desuden mangler humor.
  8. Hvis du synes, at lovovertrædelser begået i danske værdiers navn skal være straffri.
  9. Hvis du synes, solbrændthed nærmer sig landsforræderi, fordi farven hvid er en dansk værdi.
  10. Hvis du synes, du er, “som folk er flest” ifølge Inger, dvs. indædt og befriende led ved folk med en anden tro eller hudfarve, som bør sendes hjem til de skraldespande, de kommer fra.
%d bloggers like this: