Københavnerstykker

Af Michael Thouber

På torsdag åbner udstillingen ‘Københavnerstykker’ på Nikolaj Kunsthal. Det er en udstilling af alle de værker, vi de seneste fire år har indkøbt i Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune. Håber vi ses til ferniseringen kl. 16–19!

Mange kunstnere og os der arbejder med kunsten på institutionerne bliver ofte spurgt, om vi ønsker at påtage os et offentligt hverv, og nogle gange overvejer man om det kan betale sig at påtage sig en ekstra – ulønnet – opgave. Det vil jeg dog efter de seneste fire i år i Rådet ubetinget anbefale alle at prøve. Nemt for mig at sige for jeg får jo løn fra en anden arbejdsgiver, og derfor ville det selvfølgelig være mest fair om i det mindste kunstnerne fik løn for arbejdet, da de jo ikke har en anden arbejdsgiver, der betaler for deres tid.

Når det er sagt, så synes jeg de sidste fire år i Rådet har vist sig særdeles meningsfulde. Først og fremmest fordi vi har fået mulighed for – trods begrænsede budgetter – at indkøbe væsentlige kunstværker til kommunens samling, som man vil kunne se på udstillingen, og som fremadrettet vil komme til at hænge på kommunens institutioner fra plejehjem til børneinstitutioner. Det giver i sig selv mening.

Det har dog også være fire år, hvor det har været lærerigt, at hvis man engagerer sig med politikerne, som man gør i Rådet, så kan man få rykket på nogle af de dagsordener, som fylder meget i kunstverdenen, men som det nogen gange er svært at få ørenlyd for på politisk niveau. Specifikt i forhold til Rådet gælder det beslutninger om honorarpolitik, kønskvoter, atelierpladser til unge kunstnere, 1%-regel, osv. Det er faktisk i vores tid i Rådet lykkedes reelt at gennemføre væsentlig politik på disse områder, som har stor betydning for billedkunstverdenen, og som forhåbentligt kan inspirere andre kommuner i Danmark.

Endelig så lykkedes det også gennem de fire år at bedrive kunstformidling gennem pressen. Måske netop fordi indkøbene er foregået på politisk niveau, så er det lykkedes at få stor omtale af vores kunstindkøb. Allerede ved vores første køb af Jakob Jakobsens værk ‘Dødsfald’ lykkedes det at få formidlet konceptkunstens betydning. Forsider og store opslag i alle landets aviser ville diskutere med, og det endte sågar med en ticker på TV2 Nyhederne: ”Hele Danmark debatterer konceptkunst”. Senere lykkedes det at formidle performancekunst, da vi købte Christian Falsnaes’ værk med instruktion om at man skulle tegne efter værket og brænde originalen. Senest har også indkøbet af Nina Beiers keramiske håndvask med cigar i afløbet skabt debat.

Som noget af det sidste har Rådet sammen med en række politikere i Borgerrepræsentationen stillet forslag om en 1%-regel i Københavns Kommune. Reglen skal sikre, at 1% af byggesummen på alt nybyggeri i Hovedstaden går til kunstnerisk udsmykning. Sådan en regel har de allerede i Oslo, Stockholm og i flere af de større danske byer. Men det har vi ikke i København. Og det betyder reelt, at kommunen ikke selv har penge til at udsmykke med kunst i byrummet. Den kunst der opsættes i København er derfor fra private donationer. Det kan være fantastisk, men det kan også være det modsatte. Den kunstneriske kvalitet er i hvert fald svingende, og der mangler en strategi for, hvilken kunst vi ønsker at opsætte til eftertiden i vores hovedstad. Det kan 1% reglen rette op på.

Vi stillede som sagt forslaget om 1%-reglen i Borgerrepræsentationen, men nåede ikke i mål med at få det færdigbehandlet. Jeg håber derfor, at det kommende Råd og Borgerrepræsentationen vil presse på for, at reglen også kommer til at gælde i København, så kunsten i det offentlige rum får en større kvalitet og bevågenhed. I en tid, hvor der væltes statuer over hele verden, tror jeg, at politikerne og borgerne har fået øjnene op for at kunsten i det offentlige rum har betydning for vores identitet og historieskrivning. Derfor skal den tages alvorligt. Det kan man blandt gøre gennem en 1% regel, som giver mulighed for professionel, faglig rådgivning og samarbejde med tidens bedste kunstnere.

“Michael Thouber er død” skrev Dagbladet Infomation drillende, da jeg i sin tid forsvarede Rådets indkøb af Jakob Jakobsens værk ‘Dødsfald’. Ikke helt endnu heldigvis … men min tid i Rådet er ovre. Det er trist, men også godt at der kommer nye øjne og nye kræfter til. Tak til alle kunstnere, kolleger, politikere og embedsmænd i Rådet for diskussioner og samarbejde gennem de seneste fire år. Det har været en stor fornøjelse og jeg glæder mig til at fejre med jer på torsdag!

%d bloggers like this: