Der er brug for langt flere idrætsfaciliteter i København!

Af Lars Weiss, Overborgmester

Sammenlignet med resten af landet indtager København en kedelig sidsteplads målt på idrætsfaciliteter pr. indbygger. Det er jeg rigtig ærgerlig over. For det betyder, at især mange børn og unge skal stå længe på venteliste til fx den lokale fodboldklub eller gymnastikforening.

Derfor foreslår jeg, at vi skal have flere og bedre idrætsfaciliteter i vores by. For mig handler idræt ikke bare om sundhed, men om at skabe en by i social balance, hvor vi får alle med. Idræt styrker den sociale sammenhængskraft i byen, fordi det giver alle, på tværs af baggrund og samfundslag, en mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Jeg vil blandt andet arbejde for

• Flere nye boldbaner over hele byen

• Valby- og Sundby Idrætspark skal have et løft og have nye faciliteter

• Ketsjersportens Hus ved Kløvermarken, som allerede er på vej, skal udvides til næsten dobbelt størrelse, så endnu flere får glæde af den

• Flere outdoor faciliteter over hele byen – lige fra mindre broer til havsport, udendørs træningsredskaber og boldbure til flere løbe- og cykelruter.

Tag for eksempel denne her tomme og øde plet i Ørestad ved Vestamager Metrostation jeg besøgte i går. Grunden har Metroselskabet i et årti brugt til opbevaring af brosten og bænke, statuer og et stykke af Assistens Kirkegårdens gule mur, mens Cityringen blev opført. Her er det helt oplagt at bygge et nyt idrætsanlæg, som skaber rammerne for det spirende foreningsliv i Ørestaden – med nye boldbaner, klubhus og foreningsfaciliteter.

Lad os få omdannet den tomme grusplads til en sprudlende sportsplads. Og lad os give idrætten et tiltrængt løft i hele København.

Foto: Jan Jeppesen, Ama’rLIV

%d bloggers like this: