Det er ikke i orden, at de rigeste stikker af fra resten af samfundet!

Af Rune Lund, Enhedslisten

En ny analyse fra AE-Rådet viser, at de 10 procent rigeste danskere alene i 2019 kunne se deres indkomst stige tre gange mere end de 40 procent fattigste. I Gentofte steg indtægterne med hele otte procent på bare ét år. I Albertslund steg de kun med 0,7 procent. Det skriger til himlen.
Men det er desværre den naturlige konsekvens af de sidste mange års borgerlige og liberale økonomiske politik. Konsekvente forringelser af det sociale sikkerhedsnet og tårnhøje skatterabatter til de rigeste har sat turbo på uligheden.
Borgerlige regeringer har siden 2002 givet skatterabatter til de rigeste danskere for 65 mia. kroner. Det er penge, vi kunne have brugt på velfærd og på at hjælpe vores svageste medborgere. Det er et politisk valg, og her vælger de borgerlige at stå på de mest velhavendes side. Det er det forkerte valg. Derfor skal skatterabatterne rulles tilbage, så vi kan bruge pengene der, hvor de gør mest gavn, nemlig i vores sundhedsvæsen, ældrepleje, daginstitutioner og andre steder i vores velfærd.
Samtidig skal vi have styrket det sociale sikkerhedsnet. Udhulingen af fx dagpengene og førtidspension betyder, at familiernes økonomi bliver dårligere år for år. Men vi skal gøre meget mere end at lappe hullerne i systemet. Vi skal afskaffe 225-timers reglen, den gensidige forsørgerpligt og kontanthjælpsloftet, som holder mennesker i fattigdom.
Det er en hård kamp, vi står over for. Men hvis der ikke bare skal snakkes om at bekæmpe uligheden, men rent faktisk også gøres noget ved den, så er der ingen vej udenom.

%d bloggers like this: