BAGGRUND OG PROCES FOR EN MULIG RIGSRET MOD INGER STØJBERG

Af Rosa Lund, Enhedslisten

I morgen bliver det endelig afgjort om der er flertal i Folketinget for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det kræver at enten Venstre eller Socialdemokraterne tilslutter sig. Det handler i alt sin enkelthed om at en minister også skal overholde loven. Det handler ikke om man er rød eller blå, det handler om hvilke partier der bakker op om retsstaten.
Det er sjældent at der er rigsretssager i Danmark, og jeg håber du lige vil bruge to minutter på at læse dette opslag, hvor jeg gennemgår baggrunden og processen.

Instrukskommissionen har vurderet at Inger Støjberg har brudt loven. De advokater som Enhedslisten anbefalede Folketinget at hyre til at gennemgå kommissionsrapporten mener også der er grundlag for en retssag.

Det kommissionen finder bevist er at Inger har overtrådt ministeransvarlighedsloven på flere punkter.
Af § 5 stk. 1 fremgår: ”En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.” Den her er overtrådt fordi hun, på trods af sine embedsmænds rådgivning, instruerede sit ministerium i at træffe afgørelser i strid med reglerne.

Af § 5 stk. 2 fremgår: ”Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger…”. Denne bestemmelse er overtrådt fordi hun gentagende gange fra Folketingets talerstol har givet oplysninger om sagerne, selvom hun godt vidste at den information, hun videregav, var forkert.

Det er meget alvorligt når en minister bryder den lovgivning, der sikrer vores demokrati. Hvis ikke ministeren overholder reglerne har vi ikke længere nogen retssikkerhed som borgere. Det var præcis det samme der skete i Tamilsagen, som var sidste gang Folketinget fandt grundlag for en rigsretssag. En sag mod en minister kan ikke behandles ved de almindelige domstole – det følger af Grundlovens § 16.

Når man skal nedsætte en rigsret skal der være flertal i folketinget. Det får vi afklaret i morgen.

Hvis der er flertal for at nedsætte en rigsret, skal vi mødes igen i næste uge og formulere hvilke dele af beretningen der skal rejses tiltale for, og udforme en beretning som skal sendes til under udvalget for forretningsorden i folketinget.

Hvis der er flertal for den beretning, skal der laves et beslutningsforslag som skal til debat i folketingssalen, og 2 dage efter den debat skal der så være en afstemning.

Hvis Rigsretten nedsættes og der er flertal for et anklageskrift, kan sagen gå i gang. Jeg ved ikke hvor lang tid det vil tage før sagen afgjort, men til sammenligning kan jeg sige at der er i Tamilsagen gik to år før der faldt en dom.

Jeg opdaterer når sagen bliver afgjort i morgen – Enhedslisten kommer selvfølgelig til at støtte at der skal være en rigsretssag – loven gælder jo for alle, og ministre har en særlig forpligtigelse til at overholde den

%d bloggers like this: