NORDJYLLAND er IKKE i karantæne!

Af Hans Henrik Schwab

Ifølge de fleste danske medier er Nordjylland pga. minkfarmene i karantæne. Det er faktisk ikke helt korrekt, hverken sprogligt eller geografisk. Nordjylland starter i syd ved Mariager Fjord, og området op til Limfjorden kaldes Himmerland (jf. Johannes V. Jensen). Den del af Nordjylland er, bortset fra en enkelt kommune i vest, ikke karantæneramt. Det er derimod langt den største del af det område af Nordjylland, der ligger nord for Limfjorden og kaldes Vendsyssel (jf. Niels Hausgaard). Med andre ord ikke Nordjylland, men det nordligste Jylland. Eller blot: Vendsyssel (med den nævnte ene undtagelse). Det gør bestemt ikke problemet mindre alvorligt – i øvrigt har jeg selv familie på begge sider af Limfjorden – men lige nu bør man vel være så præcis som mulig i spørgsmål om netop lokalisering.

NB Kortet viser hele Nordjylland. De karantæneramte kommuner er markeret med mørkt.

%d bloggers like this: