Nye bøger: ’Nødvendighedens Kultur’

Er den klassiske (danske) kultur død og borte?

”Gør vi nok for dansk kultur? Eller er den blevet glemt af ”økonomismen”, som ser på bundlinjen? Og hvad er den økonomiske bundlinje værd, hvis den danske kultur går tabt undervejs?”

Sådan spørger Per Stig Møller i bagsideteksten på Thomas Hovaldts og Benny Pedersens nye bog ”Nødvendighedens kultur”. Bogen er den tredje i deres samtale-serie, og i den giver en halv snes danskere, som alle beskæftiger sig professionelt med kultur på forskellige planer, deres bud på, hvad kultur, arv og formidling er. Fælles for dem er, at de er nydere, udøvere, formidlere, igangsættere, arbejdsgivere og tilskuere.

Velfærdssamfundet har gennemlevet nogle dybtgående ændringer og oplevet internationale kriser de sidste 15-20 år: Den globale finanskrise, den europæiske folkevandringsbølge og corona-pandemikrisen, for ikke at tale om de store energi- og klimaspørgsmål. Vi har set et USA i forandring i forhold til Europa og et EU i krise. Storbritannien har forladt skuden, og der rasles kraftigt med den højrepopulistiske sabel flere steder omkring os. Kriser, der har givet anledning til store bekymringer for den enkelte som for regeringer. Hvordan imødegår vi kriserne? Kan vi tale om, hvorvidt mennesket som art er truet af mikroskopiske organismer i samspil med kraftige natur- og klimaomvæltninger i en ny og meget digitaliseret foranderlig hverdag?
Og kaster alle disse kriser og iveren efter at løse dem med bundlinjen i behold så store skygger over den klassiske danske kultur, at den sygner hen og dør ud?

Per Stig Møller er ikke i tvivl og skriver videre i bagsideteksten: ”Det er os alle sammen, der er ansvarlige for den klassiske danske kultur. Det er os, der afgør, om den skal leve videre.”

Som en slags konklusion foreslår bogens forfattere, at kulturministeren rykker væk fra sidstepladsen i Statsrådsrækkefølgen og langt op i geledderne, fordi kulturen er så afgørende for vort samfund, hvor de økonomiske ministre ellers har haft det store ord at skulle have sagt.
Derfor er det naturligvis også vigtigt, hvem kulturministeren er. Det er velsagtens også derfor, at tidligere socialdemokratiske kulturikoner som Julius Bomholt og Niels Mathiesen satte sig så tydelige spor.

I bogen medvirker blandt andre Anne Margrethe Dahl, Kasper Holten, Thure Lindhardt og Peter Lodahl. Kunstmaleren Henrik Godsk har med sine kvindeportrætter og firkantede ‘passager’ illustreret ’Nødvendighedens Kultur’, og lige her omkring udgivelsesdatoen udstilles hans værker i Sydney.

Thomas Hovaldt og Benny Pedersen:
’Nødvendighedens Kultur’
Udkommer 06.11.2020
ISBN: 978-87-93272-87-3 140 sider. Pris 169,-

%d bloggers like this: