Har regeringen sat minkavlernes interesser over hensynet til folkesundheden?

Af Peder Hvelplund, Enhedslisten

Vi står med en overhængende risiko for, at en muteret og vaccineresistent virus spredes fra minkfarmene, og samtidig ser det ud, som om både fødevareministeren og sundhedsministeren har sidder på hænderne, imens truslen er eskaleret ud af kontrol.

Hele verden går og venter på en Corona-vaccine. I utålmodig forventning om, at det kan bringe lidt af vores normale dagligdag tilbage. Muligheden for at se hinanden, gå til koncerter og fodbold, deltage i offentlige begivenheder. I det hele tage kunne færdes frit uden at tænke på smitterisiko og senfølger.

Især for vores udsatte og sårbare grupper, pårørende og dygtige og dedikerede personale i sundhedsvæsenet og i pleje- og omsorgssektoren er ventetiden hård. Det handler om muligheden for igen at kunne besøge mormor på plejecenteret. At du igen kan færdes trygt i det offentlige rum, selvom du har Sclerose eller KOL.

En vaccine vil ikke normalisere tilværelsen fuldstændigt, men den vil øge muligheden for at vende tilbage til en mere almindelig hverdag.

Derfor foregår der på verdensplan et enormt arbejde med at udvikle en ny vaccine.

Det betyder, at det er helt afgørende, at vi lytter til den særdeles alvorlige advarsel, der er kommet fra sundhedsmyndighederne (SSI) om risikoen for, at der gennem minkmutationer kan udvikles en stamme af Corona-virus, der er resistent overfor vores fremtidige vaccine. En mutation, der kan spredes fra mennesker til mink og retur igen.

Forestil dig billedet. Samtidig med at der bruges enorme ressourcer, forskningsmæssigt og økonomisk, på at udvikle en vaccine til gavn for menneskeheden, opstår der i Danmark en variant, som gør vaccinen værdiløs.

Fordi vi har beskyttet ét erhverv, udelukkende af økonomiske hensyn. Økonomiske hensyn bliver sat over hensyn til coronabekæmpelse, folkesundhed og menneskeheden.

Derfor har Enhedslisten fra starten været kritisk over for den håndtering myndighederne har udvist over for minktruslen. De har ganske enkelt ikke taget det alvorligt nok.

Tilbage i juni måned kom de første 3 udbrud på minkfarme i Hjørring kommune. Der blev reageret hurtigt, og minkene blev aflivet på de 3 farme, ud fra en forsigtighedsstrategi, fordi bekymringen var, at virus kunne sprede sig mellem mink og mennesker. En bekymring, der senere blev bekræftet.

Men efterfølgende skiftede myndighederne strategi. Man gik over til en inddæmning med fokus på hygiejne og værnemidler. Det betød, at man ikke længere aflivede mink. Men forsøgte at holde smitten på de enkelte farme. Det stod bare klart i løbet af juli og august, at strategien ikke virkede. Smitten fortsatte med at sprede sig, og derfor spurgte jeg på adskillige møder i Covid 19-følgegruppen, hvorfor man ikke reagerede på udviklingen og vendte tilbage til forsigtighedsstrategien.

Svaret var hver gang, at man var opmærksom på problemet, men det var ikke SSI eller sundhedsministeren, der traf beslutning om strategien, det var Fødevarestyrelsen.

Stor var min forbløffelse derfor, da fødevareministeren i et samråd d. 28/10 oplyste, at det var på en konkret anbefaling fra sundhedsmyndighederne, at man i juni ændrede strategi, når de præcis samme sundhedsmyndigheder gang på gang har informeret om, at det alene var en beslutning, der lå hos Fødevarestyrelsen, og som fødevareministeren derfor var ansvarlig for.

Endnu værre er det, at vi på et møde i Fødevareministeriet d, 9/10, af SSI, blev gjort opmærksom på, at der var en reel risiko for, at der gennem minkmutationer kunne opstår en resistent Coronastamme. Et decideret skrækscenarie. Jeg rejste det samme dag overfor sundhedsministeren, som ville undersøge sagen. Jeg har endnu ikke fået svar på den forespørgsel.

Til gengæld kunne jeg i Information læse, at myndighederne (SSI og Københavns Universitet) allerede tilbage til d. 4/9 og igen d. 18/9 og 20/9 har sendt risikovurderinger til Fødevarestyrelsen, der konkret beskriver risikoen for udviklingen af en resistent Corona-stamme.

Eller som de skriver: ”I mink er der påvist flere ændringer i flere områder i virusgenomet, blandt andet det område, der koder for spike-proteinet, som er essentielt for immunitet efter overstået infektion og/eller vaccination. Disse ændringer kan potentielt resultere i, at flokimmunitet ikke kan opstå, og at vacciner ikke vil virke. Derudover er det påvist, at den minkrelaterede virusvariant efterfølgende danner humane smittekæder i samfundet”.

Alligevel reagerer ministeren først d. 1/10 og begynder aflivningen af smittede og mistænkte farme.

I juni måned var der tre smittede farme i Hjørring kommune. I dag er der 197 spredt ud over hele Nord-, Vest- og Sydjylland.

Smitten har spredt sig. Der er en konkret risiko for, at der udvikles resistens. En potentiel global katastrofe.

Imens har myndighederne ikke taget truslen alvorligt og siddet på hænder og viden!

Jeg har allerede indkaldt både sundhedsministeren og fødevareministeren i samråd.

Vi skal helt til bunds i denne sag.

%d bloggers like this: