Ro på, justitsminister!

Af Thorkild Højer på Facebook

Ro på, justitsminister! Der er meget få undvigelser fra danske fængsler. Det er desuden ikke muligt at lave et fængsel, hvor undvigelser er umulige, medmindre man vil lukke fangerne ind i betonkasser og mure døren til, og selv da er det ikke muligt. Den konkrete undvigelse er en helt exceptionel situation, hvor der er blevet truet med et vellignende bombebælte og en vellignende pistolattrap. Hvad forestiller ministeren sig, at personalet skulle have gjort anderledes? Der er handlet fornuftigt og relevant, og fuglen er i buret igen. Yderligere sikkerhedstiltag vil ramme alle indsatte fanger. I forvejen er frihedsgraderne meget begrænsede i danske fængsler. Ønsker man at undgå desperate tiltag fra fangerne, så er det vigtigt, at der er åndehuller for de indsatte. De få undvigelser, vi oplever i Danmark, giver ikke anledning til at gøre tilværelsen for fangerne mere uudholdelige.

%d bloggers like this: