Lovliggørelsen må ikke gå udover vores kolonihaver!

Af Frank Jensen, Overborgmester

I mere end 100 år har kolonihaverne været et fristed for rigtig mange københavnere, og der er et stort lokalt fællesskab i de små, grønne foreninger rundt om i byen. Kolonihaver skal være økonomisk realistisk for alle dele af befolkningen.

Men mange kolonihaveejere har stået i en vanskelig situation siden Bygningsstyrelsen i 2017 vurderede, at kolonihaver i hele landet skal have en byggetilladelse for at være lovlige.

Kolonihaverne skal gøres lovlige, og det kan indebære alt fra krav om brandsikkerhed til håndtering af spildevand. Flere kolonihaveejere er forståeligt nok bekymrede for om det vil få store konsekvenser for dem at blive mødt af bureaukrati og krav.

Min holdning er klar: Lovliggørelsen må ikke gå udover vores kolonihaver!

Derfor har jeg her til aften foreslået mine kolleger i Borgerrepræsentationen, at vi politikere træder ind og beder forvaltningen lave et konkret forslag til, hvordan lovliggørelsen kan ske, så det er mindst muligt indgribende over for kolonihaveejerne. Jeg er glad for, at der er opbakning.

Vi skal finde en løsning, og vi skal finde den hurtigst muligt. Så kolonihaverne i København er lovlige og sikre at bo i. Systemet må ikke blive for rigidt!

Billedet er taget på Arbejdermuseet af nogle af de første kolonihaver i Danmark.

%d bloggers like this: