Senfølgerne kan ramme alle aldersgrupper

Af Magnus Heunicke, Sundhedsminister

Jeg vil gerne sætte fokus på de senfølger, som vi kan se rammer mennesker, der har været smittet med covid-19.

Og hvis nogen tror, at de med deres unge alder ikke er i risikogruppen for alvorlig sygdom eller senfølger, er det vigtigt for mig at slå fast: Vi ved, at senfølgerne kan ramme alle aldersgrupper.

Det er åndenød. Hjertebanken. Koncentrationsbesvær og tab af hukommelse. Smerter i muskler og led. Nedsat smagssans. Nedsat lugtesans.

I Danmark har vi rundet 20.000 smittede. Alle aldersgrupper har smitten. Og ingen aldersgrupper går helt fri, når vi taler om senfølger. Ældre som unge og dem ind i mellem. Derfor er det helt centralt, at vi holder smitten nede i vores samfund og passer på hinanden. Konsekvenserne af coronavirus kan være alvorlige, uanset hvem den måtte smitte

Derfor er det vigtigt at dele al den viden, vi har om coronavirus. Vi ved endnu ikke, hvor lang tid senfølgerne efter overstået sygdom vil være der hos den enkelte. Men vi ved, at det er en alvorlig konsekvens af virussygdom, som vi ikke endnu kender det præcise antal for i Danmark, men internationalt anslår man, at mellem 5-10 % kan få senfølger efter at have haft coronavirus.

Lige nu er vores viden om de længerevarende negative følgevirkninger af infektion med coronavirus ikke fuldkommen. De fleste kommer sig oven på infektion med coronavirus, og det er vigtigt at huske på. Men der er altså også borgere, der døjer med de her eftervirkninger af COVID-19 sygdom.

Det, der er helt sikkert, er, at vi nøje skal følge og studere, hvordan coronavirus påvirker kroppen på længere sigt. Sundhedsstyrelsen har nedsat en følgegruppe med eksperter og repræsentanter fra faglige selskaber, der systematisk skal undersøge senfølger og viden fra ind- og udland, så vi kan blive klogere på coronavirussens længerevarende effekt. Det skal sikre et bedre grundlag for rehabilitering, behandling og genoptræning til dem, der har brug for det. Der er flere interessante forskningsprojekter i gang, som Sundhedsstyrelsen også tager med i sine undersøgelser af senfølger efter COVID- 19 sygdom.

Sygehusene tilbyder genoptræningsindsatser, så længe man er indlagt. Og når man udskrives, så er det muligt at få hjælp til genoptræning og rehabilitering i kommunen.

Det Nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REPHA) har også startet et udviklingsprojekt i efteråret 2020, som har til formål at undersøge rehabiliteringsbehov, og hvordan rehabilitering bedst tilrettelægges for personer med senfølger efter COVID-19. Borgere, der har været indlagt med COVID-19 med alvorlige vejrtrækningsproblemer, kan søge om ophold hos REPHA.

Læs mere her.

%d bloggers like this: