Håbefuld

Af Josephine Fock

I dag havde vi sættemøde med Klimaministeren og kom med helt konkrete forslag på handlingsplaner for at nå målsætningen i klimaloven

Ingen skal være i tvivl om, at jeg ser det som Alternativets vigtigste opgave at presse på for højere ambitioner, flere grønne investeringer og endnu flere konkrete tiltag.

Alternativet ser følgende fem indsatsområder, som yderst afgørende for, at vi som Folketing leverer på den 70. pct.-målsætning, vi vedtog for kun få måneder siden:

Indsatser på Klima og energi, Forbrug, Landbrug, Transport og Statens Finans- og indkøbspolitik.

Når jeg ser i disse dage ser, hvordan hele samfundet rykker sammen og tager fælles ansvar for at håndtere corona-virussen, må jeg indrømme, at jeg – midt i en svær tid – faktisk bliver en smule håbefuld. Håbefuld, fordi vi ser, hvad vi mennesker kan udrette, når vi står sammen. Håbefuld, fordi der overalt er borgere, folkevalgte, virksomheder, organisationer og dygtige medarbejdere, der tager et kæmpe medansvar og bidrager til at løse en kæmpe udfordring, som netop kræver noget af os alle sammen.