Borgerløn nu!

Af Josephine Fock, Alternativet

Corona!

Det er meget voldsomt det vi oplever i disse dage som samfund.

Jeg er imponeret over at alle rykker tættere sammen rent mentalt og står fælles i kampen mod coronaen.

Alternativet er glad for, at vi har en ansvarlig regering. Det er vigtigt at handle med rettidig omhu.

Flere lande følger nu efter og handler endog mere vidtgående end os.

Tak til arbejdsmarkedets parter for den hjælpepakke der netop er vedtaget til støtte for erhvervslivet og de ansatte. Nu afventer vi en hjælpepakke, som skal understøtte alle vores solovirksomheder, vores iværksættere, vores freelancere og alle andre, der er løst tilknyttet til arbejdsmarkedet (prækariatet).

Tiden nu kunne bruges til at indføre borgerløn til alle! Det ville give os mulighed for at tage et skridt frem mod et andet samfund, hvor tillid, kreativitet og sikkerhed kan genskabe et bæredygtigt samfund, hvor miljø, klima og mennesket er i centrum.

En start kunne derfor være at indføre borgerløn i den private sektor og for ledige. Det ville lette virksomhederne, iværksætterne, de enkelte ansatte og ledige og hurtigt få gang i vores samfund, når coronaen er slået ned.

Så kan vi kan drage nogle gavnlige erfaringer og perspektiver på, hvordan vi i usikre tider og fremover kan sikre tryghed og stabilitet for flest muligt.

Og så har Alternativet masser af andre ideer, f.eks fremryk mulighed for udbetaling af feriepenge og udbetaling af tilgodehavende skat til nu.