Skulle vi ikke lære af kunst og videnskab at opfatte os som én samlet menneskehed?

Arne Herløv Petersen skriver på Facebook;

Det er John Hopkins lægevidenskabelige center i Baltimore, der har lavet den løbende oversigt over corona virus.
I hele denne sag har der været et smukt og forbilledligt samarbejde mellem sundhedsmyndigheder og forskere i hele verden. Det samme gælder inden for de fleste videnskabelige områder. Videnskabsmænd lader ikke grænser og forskelle mellem lande spille ind – de samarbejder om at løse de problemer, vi står over for, og om at udvide menneskehedens viden og forståelse. Det er så smukt.
Noget af det samme ser man inden for kulturens verden. Vi læser hinandens bøger, vi forsøger at åbne os og favne det globale perspektiv.
Hvorfor er det så ikke sådan inden for det politiske liv? Hvorfor vil vælgerne og politikerne trække grænser mellem os og sætte os op imod hinanden?
Tænk, hvor godt det kunne blive, hvis vi inden for alle områder opfattede os som verdensborgere. Vi bor på en ganske lille kugle i universet. Vi er fælles om de store problemer og om vores vilkår som mennesker. Vi er fælles om klima og natur – det samme hav skyller ind mod alle kyster.
Skulle vi så ikke lære af kunst og videnskab at opfatte os som én samlet menneskehed?