Landbruget står for en markant højere andel af Danmarks CO2-udledning, end vi normalt regner med

Nu må vi droppe berøringsangsten over for dansk landbrug. Vi skal have mindre kød og flere planter. Der findes ingen anden vej.

Jeg har lige fået et svar fra Klimaministeriet, det viser, at landbruget står for en markant højere andel af Danmarks CO2-udledning, end vi normalt regner med.

Officielt hedder det, at landbrugets udledning er 21,5 procent af Danmarks samlede udledning. Men som man kan læse af denne tabel, så indgår de ekstremt klimabelastende lavbundsjorde ikke i den opgørelse. De figurerer nemlig i stedet på den såkaldte LULUCF-konto (konto om arealanvendelse). Men da udledningerne er et direkte resultat af landbrugsaktivitet, så bør de selvfølgelig også tælles med, når vi diskuterer landbrugets samlede klimabelastning. Og når de medregnes, når vi op på svimlende 33 procent.

Treogtredive procent! Det er en tredjedel af Danmarks samlede udledning!

Det må og skal vække til eftertanke, at 33 procent af Danmarks udledning stammer fra en sektor, som kun bidrager med cirka 2-3 procent af BNP og 3 procent af beskæftigelsen og 8 procent af vores eksport.

Selv hvis vi tæller hele forarbejdningsindustrien med, så ændrer det ikke afgørende på billedet af en sektor, som får mindre og mindre betydning for dansk økonomi, selvom de optager 1/3 af vores CO2-regnskab og knap 2/3 af vores land. I alt står hele fødevareindustrien for 3,9 procent af beskæftigelsen og 11 procent af eksporten.

Vi bliver nødt til at forstå, at landbruget er den næste store sektor, vi skal omlægge, hvis vi skal nå målet om en 70 procent reduktion. Der er ingen vej uden om.

Det betyder udtagning af jorde, mindre animalsk produktion og mindre dyrefoder. Til gengæld betyder det mere vegetabilsk produktion, flere specialfødevarer, mere økologi.

Jeg ved godt, at dele af landbruget vil sige, at så flytter kødproduktionen bare til andre lande, hvor de er mindre effektive og mere klimabelastende. Men sagen er, at selv den mest effektive og klimavenlige kødproduktion er langt mere ineffektiv, pladskrævende og klimabelastende end vegetabilsk produktion.

Hvis vi vil løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, samtidig med at en stigende verdensbefolkning skal brødfødes, så er der ingen anden vej end en generel omstilling af vores landbrug, fødevareerhverv og fødevareforbrug i en mere vegetabilsk retning.

Første skridt i den grønne omstilling var vedvarende energi. Nu kommer turen til fødevareerhvervet. Der er ingen vej uden om. Og selvfølgelig skal Danmark – igen gå foran!

Del gerne, så vi kan lægge maksimalt pres for at komme igang med det næste store skridt i den grønne omstilling.