Der har aldrig været større brug for Alternativet, end der er netop nu

Rasmus Nordqvist skriver på Facebook:

Så er det i dag, vi skal vælge ny politisk leder, og jeg har lyst til at sige højt;
Jeg er SÅ stolt af Alternativet!

Det er nemlig ikke nemt at starte et nyt parti og en ny bevægelse. Og det er slet ikke nemt at blive valgt til Folketinget, byråd og regionsråd i første forsøg. Og det er nok endnu sværere at blive genvalgt anden gang. Men det er det, vi har gjort.

Vi har gjort det, fordi vi har høje ambitioner og fordi vi er gode til at fokusere på det, vi kan gøre bedre. Det gør dog, at vi nogle gange glemmer vores succeser.

Men det er altså vigtigt at minde os selv om successerne – for det, man fokuserer på, vokser.

Jeg har derfor lyst til at fremhæve nogle af de sejre, vi har været med til at skabe, at vi har opnået i fællesskab:

  • At vi i Folketinget fik sikret muligheden for borgerforslag, at vi fik oprettet et dataetisk råd, at vi har sikret startboliger til hjemløse, at vi har startet forsøg med medicinsk cannabis, at vi har fået fjernet transpersoner fra listen over psykiske sygdomme. At vi har solide aftryk på finansloven for i år og har øget ambitionsniveauet for klimaloven og får oprettet et klimaborgerting.
  • At vi i de 14 kommuner, hvor vi er repræsenteret, har sikret gode tiltag som eksempelvis urørt skov, flere solceller, styrket indsats for iværksættere, bedre muligheder for elbiler og delebiler, klimavenlig mad i kommunale institutioner, frihed fra sprøjtegifte, kultur på recept, bevarelse af landsbyskoler, osv. osv.
  • At vi i de to regioner, hvor vi er valgt ind, har været med til at styrke psykiatrien, investeret mere i forebyggelse, ligesom vi har været med til at investere i forbedringer af den kollektive transport, håndtering af jordforurening og styrket indsats mod sprøjtegifte.

Det er aftryk, som gør mig stolt. Og så er jeg stolt af den hverdagsaktivisme, som helt fra begyndelsen har karakteriseret os som parti og som bevægelse. Det er politik på lige fod med det, der foregår i de traditionelle parlamentariske arenaer.

For nu bare at nævne nogle få eksempler:

  • At der bliver samlet ind til skovplantning i Struer, at der bliver arrangeret byttemarkeder, som har gjort Green Friday Giveaway til en institution (især tak til dig, Sascha, for det), at vi arrangerer fællesspisning med skraldemad, at vi går på barrikaderne på Lolland-Falster og i Nordjylland og lykkedes med at bremse olieefterforskning og fracking. Igen og igen indgår vi i og tager initiativ til meningsfulde fællesskaber, der kan gå forrest, hvis parlamentarismen halter.

Der er så meget, som vi kan være stolte af. Som parti og bevægelse.

Noget af det glemmer vi at fortælle om. Noget af det ved de færreste af os. Der er sikkert også mange solskinshistorier, jeg ikke kender, selvom jeg har været med i Alternativet fra første dag.

Hvis jeg bliver valgt som politisk leder, er det min ambition, at vi hver især får endnu bedre mulighed for at indfri det store potentiale, som vores bevægelse rummer. Jeg ved, at hovedbestyrelsen har sat gang i dette arbejde allerede, og det er den helt rigtige prioritering. Vi skal ikke dræbe initiativ med vedtægter og bureaukrati, men sætter hinanden fri til at bruge vores tid på lige præcis det, der tænder vores politiske engagement i Alternativet.

Jeg siger ikke, at det hele har været successer. Langt fra. Jeg har været med i både solskin og storm. Når det har været svært og gjort ondt og når det har været så fantastisk, at jeg har været ved at boble over af glæde. Sådan er det. Nogle gange skal man stå i regnen og bliver stående, for kun sådan kan man rigtig nyde det, når solen bryder frem. Og jeg er her i høj grad endnu med hele min hjerne og hele mit hjerte, fordi det for mig er det som om, der aldrig har været større brug for Alternativet, end der er netop nu.

Så lad os sammen skabe endnu mere, vi kan være stolte af.

Hvis I i dag vælger mig til politisk leder af Alternativet, vil jeg gøre mit ypperste for at leve op til jeres tillid.