Democracy Index

Tom Ahlberg skriver på Facebook

The Economist laver hvert år et Democracy Index, en ranking over landes demokratistatus. I 2019 ligger Danmark efter vores nabolande – især fordi vi er svage på politisk deltagelse.
Sådanne indekseringer er altid vanskelige. Det er dog værd at tage alvorligt, hvordan vi kan styrke den politiske deltagelse. Blandt faktorerne er: om etniske, religiøse og andre minoriteter høres, kvinder i parlamentet, medlemmer i partier og NGO’er, befolkningens politiske engagement og befolkningens deltagelse i lovlige demonstrationer.

Der er altså plads til forbedringer i DK – og til at komme med initiativer.

https://www.eiu.com/topic/democracy-index