Udligner vi nok – eller for meget?

Peer Aagaard skriver på Facebook:

Højst interessant værktøj fra DR, som dokumenterer de efter danske forhold enorme forskelle på, hvordan rigdommen er fordelt her i landet, men også forskellen på, hvor meget kommunerne i snit bruger på hver enkelt borger, hvilket i høj grad er et udtryk for, hvor store sociale problemer man slås med lokalt.

For mig et det mest overraskende, at selv store byer som Aalborg og Odense står som netto-modtagere af penge fra fællesskabet. Det samme gælder alle byerne i en vækst-region som trekantsområdet.

Som det fremgår, er det svimlende summer, som de rigeste kommuner sender videre til de fattigste, men som artiklen nævner, tager udligningen ikke en gang højde for, at boligpriserne i de rige kommuner er betydeligt højere end i de fattigste. Således er rådighedsbeløbet for en familie bestående af en tømrer og en sygeplejerske 74.000 mindre, hvis parret bor i Hovedstaden, end hvis de bor i Nordjylland. Alligevel kommer parret fra Hovedstaden altså til at spytte i kassen til medborgerne i det nordjyske, som har betydeligt flere penge mellem hænderne, når udgifterne er betalt.

Disse tabeller spiller direkte ind i debatten om den fejlslagne udflytning af statslige arbejdspladser fra Hovedstaden til provinsen. Sådanne tiltag forslår som den berømte skrædder i helvede i forhold til de forskelle i indtægter, uddannelsesniveau og sociale problemer, som ses mellem de bedst stillede kommuner og resten af landet.

Det bliver spændende at følge regeringens arbejde med en ny udligningsreform. Som udgangspunkt er udligning en god ting, en nødvendighed og udtryk for solidaritet, men udligner vi nok – eller for meget? Og på det mere følelsesmæssige plan: hvordan kan det være, at vreden imod Hovedstaden ofte virker så voldsom blandt beboere i den såkaldte udkant, når det er et simpelt faktum, at disse områder ville være skråt på røven uden det lokomotiv for vækst for hele landet, som København og omegn udgør?

I øvrigt finder jeg det rart at tænke på, at når man bortser fra Gentoftes borgmester, høres der generelt ingen piven fra de rigeste kommuner og deres indbyggere over, at de skal bidrage til de dårligst stillede områder. Det manglede bare andet.