Status på Cityringens første måned

PRESSEMEDDELELSE

Metroens passagerer har taget godt imod hovedstadens nyåbnede metrolinje. Flere end 4 mio. benyttede sig i oktober af muligheden for at komme nemmere og hurtigere rundt i byen med M3 Cityringen. Driftsstabiliteten i perioden har ligget på 97,5 pct., hvilket svarer til, at ca. 333.200 af de i alt ca. 341.760 afgange i løbet af måneden er sket til tiden.

Selvom den samlede driftsstabilitet i Cityringen i de første uger efter åbningen har været tilfredsstillende, har vi dog oplevet enkelte større nedbrud i driften, der særligt i morgenmyldretiden har skabt gener for passagererne. I den kommende tid vil vi have fokus på at sikre en stabil drift, og vi arbejder målrettet på at forebygge og begrænse de uregelmæssigheder, der uundgåeligt vil opstå i de første måneder efter Cityringens åbning.

Du kan læse hele Metro pressemeddelelsen med de opdaterede passager- og driftstal for både Cityringen og M1 og M2 på her.

Passagerudviklingen for Cityringen bliver desuden opdateret månedligt her.