Det store bluffnummer

Af Rune Engelbreth Larsen på Facebook

BEDST FOR NATUR *OG* KLIMA DE NÆSTE 200 ÅR: LAD MANGE FLERE SKOVE VÆRE FRI FOR MOTORSAVENS HUGST. Forskere afdækker fejl, bluff og usandheder i træbranchens lobbyisme imod urørt skov og viser, hvorfor det ikke er nyplantet tømmerskov, men gammel skov FRI for motorsave, der ikke alene er LANGT BEDST i forhold til biodiversiteten, men også er et bedre KLIMATILTAG.

Vi forfærdes af kolossale skovbrande på andre kontinenter, og dog tæsker Danmark helt bevidst svimlende mængder træ ind i flammerne i voldsomt stigende omfang – og det tæller som ‘klimagavnlig energi’. Dette absurde bluffnummer smadrer samtidig biodiversiteten i vores skove, hvor træhugsten er fordoblet på under 15 år til skade for naturen, men LOBBYISTER for træbranchen SNYDER PÅ VÆGTEN og bilder politikere og offentlighed ind, at vildskov UDEN tømmerproduktion er et dårligt virkemiddel for klimaet.

En stribe forskere afdækker bluffnummeret på Videnskab.dk og dokumenterer, at skove, der får lov til at være skove på naturens præmisser (uden motorsave), ikke alene er GULD for naturen, men også trækker CO2 ud af atmosfæren i stort tempo efter 200, 300 eller over 500 år.

SUMMA SUMMARUM: »Fiktiv CO2-neutralitet ændrer ikke på virkelighedens processer og morgendagens klima. Det mest effektive vi kan gøre for så hurtigt som muligt at mindske Danmarks udslip af CO2, er altså at lade flest mulige skove med store træer passe sig selv som urørt skov. Derved skaber vi ikke den ‘kulstofgæld’, som kommer af at fælde de gamle træer og brænde biomassen. Gamle træer og dødt ved er tilmed afgørende for bevaring af biodiversiteten. Vi kan i tillæg plante ny skov på landbrugsjord, men det vil tage mange årtier, før det for alvor batter i CO2-regnskabet. Den kulstofbindende effekt af at begrænse skovhugst er derimod stor og indfinder sig fra dag ét, det vil sige i det tidsvindue, som IPCC har anvist for påkrævet handling.«

Hele artiklen er online via linket her (klik på ‘figur’ under hver af de tre figurer, hvis du vil se graferne).