Statsminister Mette Frederiksens tale til Folketingets åbning

Af Torsten Gejl på Facebook

Statsminister Mette Frederiksens tale til Folketingets åbning er en hyldest til den store tillid, vi har til hinanden i Danmark.

Og tilliden skal roses og fremhæves. Vores tillid til hinanden og til myndighederne er i sig selv en fantastisk kapital.

Alligevel sidder jeg med ondt i maven. For midt i vores tillidssamfund er der et beskæftigelsessystem baseret på tvang.

Et system, der tager myndigheden og de sociale frihedsrettigheder fra hundredetusinder af danskere. Et systemet, der sætter dig under administration, når du bliver ledig.

Derfor håber jeg virkelig at Mette Frederiksens tillidsbegreb også kommer til at omfavne ledige danskere. Ikke mindst dem, der er syge og udsatte.

Jeg presser hver dag på for at hun og regeringen tager ansvar for at justere førtidspensions- og fleksjobreformen og fjerne kontanthjælpsloftet.

At vi i dette folketing kommet til at give myndigheden og de sociale frihedsrettigheder tilbage til vores ledige landsmænd- og kvinder, så de får mulighed for at leve mere værdige liv.

Min tillid til regeringen er ikke forsvundet. Jeg glæder mig enormt over regeringsskiftet og har stor fidus til mange af de nye ministre.

Ikke mindst beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der ser ud til at lytte og faktisk forsøger at svare redeligt på mine spørgsmål, når jeg har ham i samråd.

Jeg er overbevist om at der kommer en ny og bedre kurs for Danmark.

Men lige netop, når det handler om tillid og ledige danskeres rettigheder, så er vi jo inde på forståelsespapirets absolutte akilleshæl, nemlig manglen på tillid til mennesker, der har mistet deres arbejde. Og mangel på bekymring om dem, der har allermest brug for, at samfundet rækker dem en hånd.

De ledige bliver end ikke engang nævnt i talen, som nu er forbi.

Så hvis jeg ikke var sikker før talen, så et jeg det nu:

Det bliver min opgave som Alternativets beskæftigelses- og socialordfører at sikre at forbedringen af ledige, syge og udsatte danskeres ve og vel bliver en dagsorden, som møder regeringen OVERALT!!

Både gennem samråd, høringer, beslutningsforslag og alle former for aktivisme i samarbejde med sociale frihedskæmpere og den sociale modstandsbevægelse.

Vi er nødt til selv at skabe vores håb og sikre, at regeringen får øje på den blinde vinkel i et ellers udmærket forståelsespapir.

Vi er ikke et tillidssamfund, før vi viser alle danskere tillid. Vi er ikke et frit samfund før alle danskere er frie.💚💚