Klimakrisen er global, bare ikke i Danmark?

Af Lars Koch på Facebook

Klimakæmperne i den danske regering og dens støttepartier er ved at tabe det internationale udsyn i klimakampen.
Når regeringen fremlægger Finanslov om nogle uger, så er der ingen ekstra penge til klimaindsatser i de fattige lande. Altså, de lande, hvor klimakatastrofen ikke er en nær fremtid, men en eksisterende realitet. En katastrofe, der er skabt af rige mennesker i rige lande, der rammer fattige mennesker i fattige lande langt hårdest.

Hold lige fast her i hvad der er sket: Danmark og andre rige lande, og særligt rigeste med det største forbrug, har skabt en klimakatastrofe. Den påfører fattige lande enorme menneskelige og økonomiske tab fra tørke, oversvømmelser, voldsomt vejr og tabt landbrug. Det skal de selvfølgelig kompenseres for. Af Danmark og andre rige lande, der har skabt problemet.

Men alt tyder et nationalt fedtspil. Socialdemokratiet i Regeringen foreslår ikke en øget støtte til udviklingslandenes tilpasning til den katastrofe, vi har påført dem. Eller jo, måske bliver en større del af udviklingsbistanden sat af til klimaindsatser. Men det er inden for rammen af de 0,7% af BNI i bistand. Så i praksis bliver pengene taget fra indsatser til langsigtet udviklingsbistand. De fattige kommer altså selv til at betale for den katastrofe, vi har påført dem.

Så kan vi håbe, at SF , Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre vil kræve flere penge til klimaindsatsen i udviklingslandene. At de ikke også har et snævert dansk perspektiv på klimakatastrofen. Der er desværre mange tegn, at støttepartierne ikke sætter de fattige mennesker først, sådan som det ellers er princippet i de Verdensmål, som de alle sammen hylder med en fin farvet nål i jakkereverset.

Danmark har sammen med resten af verden i 2009 lovet at hjælpe de fattige land med at tilpasse sig til klimakatastrofen og omstille sig. Danmark del af løftet er 5 milliarder kroner. Det løfte er verdens mest klimaambitiøse regering ved at løbe fra.
Støttepartierne og Regeringen er bekymret for vi ikke har råd. Svaret er, vii ikke har råd til at lade være. Klimakatastrofen er global og uden en indsats i de fattige lande kommer konflikter, klimaflygtninge og en manglende omstilling i de lande til at ramme os selv i nakken om få år.

Pengene kan sagtens findes: 5 mia kroner svarer nogenlunde til en skat på 1% af formuerne på de 100 rigeste familier i Danmark. Dem med det største klimaaftryk.

Klimakrisen er global og skal løses globalt. Det er fantastisk, at den danske Regering vil gå foran. Men det er tudetosset at tabe det internationale perspektiv. Både når det handler om at kompensere for de skader vi har påført fattige mennesker. Men også når det handler om at hjælpe udviklingslande med at omstille sig til en bæredygtig fremtid.