Vi står stadig på status quo

Af Jens Philip Yazdani på Facebook

Jeg ser, at alle jubler over ‘regeringsgrundlaget’. Men hvor dårligt husker vi egentligt som danskere?

Alt det, som aftalen, det nye politiske flertal og den nye regering, vil gøre op med er nemlig politik, som vi selv indførte for nylig.

Ja, børnene kommer ud af Sjælsmark. Men vi har selv, for ikke mange år siden, oprettet Sjælsmark. Og dernæst gjort det til helvede på jord for små børn.

En forbedring, javist – men en kun forbedring, fordi det fjerner en forringelse, vi selv for nyligt har indført.

Ja, Lindholm bliver annulleret. Men Lindholm eksisterer jo endnu ikke.

En forbedring, javist – men kun en forbedring, fordi det fjerner en forringelse, vi selv for nyligt har indført.

Ja, uddannelsesloftet bliver afskaffet – og de nationale test sat i bero.

Igen; en forbedring kun i kraft af, at det fjerner en forringelse, vi selv har indført.

Ligesom man vil gøre op med bureaukratiet og detailstyringen af den offentlige sektor, som jo kun er detailstyret og bureaukratisk, fordi man selv har valgt at styre den således.

Sådan kan man også sige om – og endda i endnu mere grelt omfang – om en masse andet af indholdet i den ‘politiske forståelse’.

Uddannelsesnedskæringer, stoppet! Og hvor står vi? Stadig værre end tidligere – for vi står med et kæmpe hul i budgetterne, som der ikke – umiddelbart – er udsigt til skal udfyldes igen.

Integrationsydelsens næste forringelse, annulleret! Og hvor står vi? Stadig værre end tidligere – for vi står stadig med en fattigdomsskabende og ekskluderende ydelse, der holder nytilkomne ude og nede.

Altså: Vi står stadig på status quo, som denne var for et par år siden. Og så lige lidt værre oveni. Skaden ved mange af disse ovennævnte politiker er allerede sket. Og for lidt af denne skade retter vi op på med den såkaldt ‘nye politiske retning’.

Malcolm X sagde engang allegorisk, at hvis nogen dolkede ham 7 cm i ryggen og dernæst trak kniven 4 cm ud; skulle han så sige tak? Skulle han være taknemlig og juble? Nej; først skal kniven helt fjernes, dernæst skal han lappes – og så vil han stadig ikke sige tak; så vil det bare være neutralt.

Det er sådan, jeg har det, med denne såkaldt ‘nye poltiske retning’. For den er ikke ny. Den er ikke radikalt anderledes.

Den er bedre, javist, men primært i kraft af, at den minimerer de skader, man selv tidligere har forvoldt. Og det er altså bare ikke godt nok til mig.

Jeg ønsker mig en ny retning, der for alvor vil forbedre Danmark, ikke kun med millimeterskridt, hvor man ikke når længere, end til hvor man i øvrigt allerede stod for 5 år siden.

Det er simplethen bare ikke godt nok.