Kommentar fra grøn blok

Af Rasmus Nordqvist, Alternativet

Stort tillykke til S, RV, SF og EL, der sent i går aftes blev enige om et såkaldt ”forståelsespapir”, som gør Mette Frederiksen til statsminister.

Alternativet gik som bekendt til valg på en helt anden retning for Danmark, og derfor var vi ikke en del af forhandlingerne. Helt overordnet set er partiernes fælles dokumentet dog et skridt i den rigtige retning. Der er masser af ubesvarede spørgsmål og uklarheder, men grundlæggende ser det fornuftigt ud.

Fx er det godt, at partierne vil arbejde for en bindende klimalov, der reducere drivhusgasserne med 70 pct. i 2030 (sådan som ALT, EL, SF og RV blev enige om i valgkampen). Det er faktisk politisk stort, selvom det være en no-brainer. Dog er det en smule bekymrende, at man ikke har været i stand til at anvise finansiering eller mere konkrete tiltag til, hvordan man vil indfri målsætningen – men her er vi naturligvis klar til at bringe alle vores gode løsninger i spil for at løse opgaven.

Det er også godt, at man vil bekæmpe ulighed, men godt nok ærgerligt, at man ikke har formået at blive enige om at skrotte kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen med det samme. Man nøjes med at øge tilskuddet til børnefamilier (det betyder, at vi stadig vil skabe fattige i Danmark) og begraver foreløbig problemerne med fattigdomsydelserne i en ydelseskommission.

Sidst men ikke mindste er der naturligvis også områder, hvor vi er helt uenige i rød bloks papir. Fx er vi dybt uenige i beslutningen om at videreføre DF’s stramme udlændingepolitik, som betyder, at paradigmeskiftet desværre består. Børnene skal rigtig nok ud af Sjælsmark men blot som jeg forstår det over i et andet center. Den del af naturligvis skuffende – og det vil vi selvfølgelig udfordre partierne på!

Overordnet set vil jeg dog vælge at fokusere på det positive, nemlig de mange gode intentioner. Ja, der mangler penge, ja, der mangle konkrete tiltag og ja, fraværet af grundlæggende system- og samfundsforandring er til at få øje på. MEN! Der bliver nu endelig talt konkret om minimumsnormeringer, løft af psykiatrien og en ambitiøs klimalov. Det er godt.
Fra grøn bloks side håber og tror vi derfor på et godt samarbejde med rød blok. Derfor vil vi selvfølgelig aktivt forsøge at byde os til og banke på døren til alle de forhandlinger, hvor vi ser muligheder for at samarbejde om en bæredygtig udvikling. Nøjagtig som vi lovede det under valgkampen. Ikke mindst vil vi gå til arbejdet som Folketingets grønne vagthund og arbejde konstruktivt for, at de gode løfter til vælgerne bliver til virkelighed. For det vi sagde før valget, vil vi også arbejde for efter valget.

Endnu engang tillykke til Mette Frederiksen – og lad os så komme i gang med at omsætte ord til handling, så vi får et grønnere og mere lige, empatisk, trygt og humanistisk Danmark!