Problemet med “arbejdsudbuddet’

Af Pelle Dragsted på Facebook

Hvis man er i tvivl om, hvorfor forhandlingerne om en ny regering trækker ud, så læs dagens artikel i Jyllandsposten hvor det fremgår at Radikale i forhandlingerne kræver at det såkaldte arbejdsudbud skal hæves med 30.000.

Det vil sige flere af den slags reformer som over de seneste år har øget uligheden, utrygheden og skabt utålelige vilkår for mennesker der er ramt af arbejdsløshed eller sygdom.

Og en forøgelse af arbejdsubuddet på 30.000 vil have drastiske konsekvenser for vores samfund. I følge Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse, så svarer det Radikale krav til fx:

– Ca. 2 gange Skattereformen 2012, hvor man hævede bl.a. topskattegrænsen finansieret ved at udhule pensioner og dagpenge, hvilket fx koster en dagpengemodtager 13.000 kr om året.

– En halv efterlønsreform

– Den samlede virkning af Førtidspensions/Fleksjobreformen, to kontanthjælpsreformer+integrationsydelse, SU-reformen, reform af sygedagpenge, reform af beskæftigelsesindsatsen, Vækstplan DK (den hvor man lettede selskabsskatten), og så sort set alle de skattelettelser Lars Løkke har fået gennemført.

Bare lige for at sætte det i perspektiv, hvor meget det faktisk er de Radikale angiveligt kræver.

Det er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt for Enhedslisten.

Vi vil meget gerne være med til at få flere arbejdsløse i arbejde – ikke mindst blandt nytilkomne flygtninge. Vi har heller intet imod udenlandsk arbejdskraft, hvis der reelt mangler arbejdskraft, og folk arbejder på overenskomstmæssige vilkår.

Men nye reformer, som forringer det sociale sikkerhedsnet yderligere, eller øger uligheden endnu mere – det er et no-go for Enhedslisten. Det kommer vi ganske enkelt ikke til at acceptere.

Jeg håber ikke at Radikale står ultimativt fast på dette krav, for så vil de ende med at spænde ben for en ny regering, og for muligheden for at indfrie en række af vores fælles valgløfter om klimalov, minimumsnormeringer og en mere human udlændingepolitik.

Del gerne videre.