ALTERNATIVET PÅ RÅDHUSET OG VALG AF BORGMESTERPOST

23795789_2031177817117407_4859116756526867096_n

Onsdag aften faldt de personlige stemmetal på plads i Københavns Kommune, hvilket betyder, at det nu står klart, hvem københavnerne sender på rådhuset for Alternativet.

Flest personlige stemmer fik spidskandidat Niko Grünfeld, efterfulgt af Badar Shah, Fanny Broholm, Franciska Rosenkilde, Maja Krog og Jakob Gorm Andreasen.
Vi skylder en kæmpe tak til jer og alle de andre hamrende gode kandidater, som har knoklet i månedsvis for at dele vores idéer til en bedre by og verden med københavnerne. Tak til alle jer frivillige, der så så meget potentiale i Alternativet, at I har sat jeres liv på standby for at bage brød, arrangere debatmøder, rydde op, dele idéer og trodse novemberfrost og regn for at uddele flyers. Vi har så sindssygt meget respekt for jer.

End ikke et dårligt valgresultat ville have ændret ved, at I, bevægelsen og de mange frivillige, har leveret på et tårnhøjt niveau. Vi er jer evige taknemmelige, og I kan roligt klappe jer selv og hinanden på skuldrene: I var en stor del af den indsats, der gjorde, at Alternativet i første forsøg blev tredjestørst i København.

Vi vil også gerne takke de 31.553 københavnere, der har valgt at vise et ungt parti tillid. Vi er så beærede over, at I tror på, at vi kan bidrage til at indfri nogle af jeres håb for byen.

VALG AF BORGMESTERPOST OG UDVALGSPOSTER

Vi er utroligt stolte af den samlede konstitueringsaftale, der betyder, at vi får fjerdevalget til en borgmesterpost, en udvalgspost i hver forvaltning samt en række vigtige bestyrelsesposter. Vi bakker alle seks op om valget af kultur- og fritidsborgmesterposten i København og Niko Grünfeld som borgmester.

Kultur- og fritidsforvaltningen er en enormt vigtig forvaltning, der giver adgang til at arbejde med mange af de visioner og idéer som Alternativet er funderet på. Kultur- og fritidsforvaltningens arbejde griber således ind i områder, som fx børn, unge, integration, demokrati, beskæftigelse, iværksætteri, medborgerskab, idræt mv. og repræsenterer i høj grad kommunens samarbejde med civilsamfundet om at skabe et rummeligt, solidarisk og sammenhængende samfund med stærke og positive fællesskaber.

En af Københavns udfordringer er netop et underprioriteret kultur- og fritidsområde, der ikke har fulgt med befolkningsudviklingen. Det har desværre skabt udfordringer, der rammer socialt skævt og som giver en social slagside. Et levende kultur- og civilsamfund er en helt central del af Alternativets virke, og vi vil bl.a arbejde for, at det er igennem kulturen vi styrker borgerdrevne forslag og budgetter, at vi skaber rammer om kreativitet og iværksætteri, og ikke mindst at det er igennem kulturen at vi styrker sammenhængskraften i København. Kultur- og fritidsforvaltningen indbefatter også arbejdet med FN’s bæredygtighedsmål, innovationshuset og folkeoplysningsområdet, alt sammen vigtige område som vi mener skaber det bedste politiske handlerum, for de 17 københavnermål vi gik til valg på.

Vi har også lyttet til og anerkender kritikken af fravalget af beskæftigelses- og integrationsborgmesterposten. Det er også en vigtig forvaltning, som vi vil arbejde benhårdt på at påvirke i retning af Alternativets politik igennem udvalgsarbejdet. Ligesom vi også er ambitiøse på udvalgsarbejdet for fx sundhed og omsorg og socialområdet. Fra Christiansborg arbejder vores ordfører Torsten Gejl ligeledes utrætteligt med at ændre den urimelige og asociale lovgivning. I såvel social- som beskæftigelsesudvalget vil vi med solidt afsæt i vores politik fortsætte det arbejde Torsten Gejl bedriver, ved bl.a. at kæmpe for en lempeligere fordeling af fleksjob og førtidspensioner og tage et opgør med økonomiske sanktioner og meningsløs og umyndiggørende behandling i beskæftigelsessystemet.

I kultur- og fritidsudvalget vil vi arbejde for, at kulturpolitikken skal væk fra at være noget som mange opfatter som et marginalt politisk interesseområde. Det skal i stedet løftes ind i centrum for al politikudvikling. Den kulturelle og sociale mangfoldighed skal styrkes på de kunstneriske produktioner på vores teatre, i biografen, på museerne og på på biblioteker, og det er vigtigt, at mangfoldigheden kommer klart frem over alt i København. Vi er overbeviste om, at vi kan levere og vise, hvor stor en forandring vi netop igennem denne post og det udvalg kan skabe.

Vi glæder os meget til at arbejdet på rådhuset og udvikle et bæredygtigt København sammen med jer alle.

Håbefulde hilsner
Niko, Badar, Fanny, Franciska, Maja og Jakob