Stakkels Storbritannien

David Cameron laughing

Arne Herløv Petersen skriver på Facebook:

“Arbejderen” fortæller om, hvad den konservative regering i Storbritannien har tænkt sig at gøre, nu hvor de har flertallet alene.
Regeringen vil beskære velfærden med 12 milliarder pund. Den vil afskaffe huslejestøtten til de unge og sænke loftet for, hvad en familie samlet kan modtage i bistand.
Regeringen vil beskære lønarbejdernes rettigheder og styrke investorernes rettigheder.
Regeringen vil have flere beføjelser til at overvåge befolkningen. Der skal ikke være nogen form for kommunikation, som regeringen ikke kan læse.
Regeringen vil stoppe for støtte til vindenergi og anden grøn energiforsyning.
Og regeringen vil have Storbritannien til at opsige den europæiske menneskeretskonvention. Hvis regeringens love er i strid med menneskerettighederne, skal man ikke længere kunne appellere til Strassbourg. Regeringen vil erstatte konventionen med en britisk lov om menneskerettigheder – udformet efter regeringens ønsker.
**
Det er vel så også noget i den retning, vi kan vente os, hvis vælgerne skulle give flertal til en mand, der med hans egne partifællers ord har svært ved at kende forskel på dit og mit og som hensynsløst rager til sig af andres penge.