DE FRIE GRØNNES SANS FOR DEMOKRATI

Af Troels Christian Jakobsen

I dag holder De Frie Grønne landsmøde, og Sikandar Siddique benytter lejligheden her i interviewet hos DR Nyheder til at invitere medlemmer fra Alternativet og Veganerpartiet til at melde sig ind hos dem.

Det vil jeg gerne advare imod.

For mig er det IKKE en invitation, jeg ville så meget som overveje.

DFG er en skin-demokratisk organisation, hvor vedtægterne etablerer fuld topstyring, og menige medlemmer af partiet har meget lidt at skulle have sagt.

Formelt er landsmødet øverste myndighed, men partiets udgave af en hovedbestyrelse, Frie Grønne Råd, er de eneste som uden videre kan stille vedtægtsændringsforslag – menige medlemmer skal mønstre 10% af medlemsskaren for at stille et ændringsforslag. Det gør det i realiteten uhyre vanskeligt.

Hvem sidder så i rådet?

Mit eget partis hovedbestyrelse har menige medlemmer valgt enten blandt medlemmerne i storkredsene el. af medlemmerne på landsmødet.

Hos DFG er der syv i rådet. Fire af dem er valgt af partiets MF’ere. To er menige medlemmer valgt af landsmødet. Sidste er en medarbejderrepræsentant.

Det betyder at flertallet består af folkevalgte – altså de lønnede politikere, mens partiets menige medlemmer til enhver en tid er mindretal i partiets øverste råd.

Rådet som reelt bestemmer vedtægter og bestemmer hvem, som skal opstille som de primære kandidater til valg.

Hvem vælger så partiets politiske leder?

Formelt gør landsmødet det – men igen, så er det kun Rådet, der kan opstille en kandidat – her kan menige medlemmer nemlig ikke opstille en kandidat.

Så reelt er medlemmerne på landsmødet reduceret til gummistempel for rådets valg.

De vedtægter er tydeligvis skrevet på baggrund af Å-afhoppernes ‘dårlige’ erfaring med medlemsdemokratiet i Alternativet, hvor partitoppen fik medlemmerne imod sig.

Fremfor at blive og vinde medlemmernes gunst, forlod de partiet og stiftede et nyt, hvor topstyring er lov. Så lidt respekt havde de for medlemsdemokrati.

Sådan et parti vil jeg ikke være medlem af, fordi jeg ikke vil reduceres til stemmekvæg og umyndiggjort medlem.

%d bloggers like this: