SÅDAN FÅR POLITIKERNEKLIMADEMONSTRANTERNENED MED NAKKEN

Af Carsten Jensen

Der er en ting, der lige for tiden optager danske politikere mere end klimakrisen, Ukraine og afskaffelsen af forsvarsforbeholdet tilsammen: Hvordan skal vi få klima-demonstranterne, der tillader sig at sige os den nøgne sandhed om vores passivitet, ned med nakken?

Lad os begynde i dansk politiks absolutte bund, bundskraberpartiet Liberal Alliances rustne talerør, Ole Birk Olesen, hvis eneste adkomst til berømmelse er det kvinde-hader-manifest, han skrev i 2010, hvor han slog fast, at kvinder er uden moral og ære, i deres følelsers vold og uden nogen kontakt med deres forstand.

Som trafikminister i den borgerlige regering satte Olesen sig for at vise sin overlegne begavelse ved i modstrid mod al klimaforskning at slå fast, at der ingen modsætning er mellem klima og bilisme.

Nu har han vendt sit nedgroede kvindehad mod klimademonstranterne, som han efter sidste weekends demonstrationer kræver idømt bøder på op til en million kroner. Det er jo en effektiv måde at afskaffe demokratiet i Danmark på. Benyt dig af din ytringsfrihed og bliv livsvarig gældsslave.

Nu synes du måske, det er spild af plads at bruge tid på en af den fossile brændstofindustris ynkelige bugtalere. Men Olesen har med sit absurde bøde-forslag et sikkert instinkt for den vej, det går. Det er kun et par måneder siden, at det blev slået fast, at hvis det lykkes protestbevægelsen at få standset klima-skadelige projekter som fx Lynetteholmen, vil staten kræve erstatninger fra de protesterende, og det bliver med krav, der løber op i milliardstørrelse. Så er enhver protest på forhånd umuliggjort.

Den danske stat kan lige så godt med det samme afskaffe de fleste borgerrettigheder og indrette et gældsfængsel for klimademonstranter på den smeltende grønlandske indlandsis. Putin vil blive grøn af misundelse. Og det er nok også den eneste måde, vi kan gøre ham grøn på.

Så du Phie Ambos dokumentarfilm 70/30 fra 2021, der bl. a. skildrer den dengang radikale politiker Ida Aukens rørende dialog med unge klimaaktivister? Ida Auken har siden foretaget endnu et af sine mange partiskift og er som partisoldat i Mette Frederiksens ny-autoritære socialdemokrati endt i den modsatte position: Ingen dialog med demonstranter, men konfrontation. En erklæret pacifistisk bevægelse som Extinction Rebellion udskammer Auken nu som en potentielt voldelig bevægelse, der skal slås hårdt ned på.

I et interview i Berlingske Tidende retter Auken et angreb på mig som en egoistisk selviscenesætter, fordi jeg fredag den 6. maj blev anholdt i forbindelse med en demonstration arrangeret af Extinction Rebellion. “Totalteater” kalder hun min anholdelse, som hun hævder vil få unge til at synke hen i handlingslammelse og depression.

Da jeg på Bellahøj Politistation blev anbragt i enecelle og tvunget til at tage alt tøjet af, løfte op i mine testikler og bøje mig i knæ, følte jeg mig bestemt ikke som nogen instruktør i et selviscenesat “totalteater”. Det var politiet, der var instruktøren her, mens jeg ufrivilligt var reduceret til umyndiggjort borger.

Ida Auken taler meget om unge og depression i sit interview. Og ja, der er mange unge, der hjemsøges af depression. Den skyldes ikke kun den globale opvarmning, men også politikere som Ole Birk Olsen og Ida Auken, som med rette får dem til at føle, at deres fremtid ikke er andet end en losseplads for uløste problemer.

Politiets massearrestationer ved de seneste klima-demonstrationer, der alle har været fredelige, og nu Ida Aukens overfald på Extinction Rebellion, er en del af den mistænkeliggørelse, som altid dukker op, når radikale grupper råber på livsnødvendig forandring, fra 1800-tallets suffragetter til 1900-tallets borgerrettighedsforkæmpere.

FN´s generalsekretær, Antonio Guterres siger: “Klimaaktivister bliver somme tider skildret som farlige radikale. Men de virkeligt farlige radikale er de lande, der er med til at øge produktionen af fossile brændstoffer… Manglen på lederskab er kriminel. Verdens største forurenere er skyldige i at sætte ild til vores eget hjem.”

Jeg ved, at Ida Auken nu vil slå ud med hænderne og erklære Danmark og især sig selv uskyldig. Må jeg minde om, at den 26. marts var dagen, hvor Danmark havde opbrugt sin årlige andel af planetens ressourcer. Hvis alle på Jorden levede som danskerne, ville vi have brug for fire jordkloder.

Men Ida Auken mener sikkert også, at FN´s generalsekretær Antonio Guterres er endnu en egoistisk selviscenesætter i et totalteater, der må oprøre enhver ordentlig politiker, hvis vigtigste prioritet ikke er klodens fremtid, men stemmer til valget næste år.

Det er jo, hvad Danmarks grønne fremtid i Ida Aukens øjne er reduceret til: Genvalg af den socialdemokratiske regering.

Vi kommer i de kommende år til at leve under en uhellig treenigheds diktatur: fortsat vækst, stigende CO2-udslip og politikersvigt.

Medmindre vi siger kategorisk fra. Ikke kun i stemmeboksen.

Men også på gaden.

Læs her mit svar til Ida Auken, Berlingske Tidende, 12. maj 2022.

%d bloggers like this: