SÅDAN SER DER UD I DANMARK I 2035

Af Carsten Jensen

I 2035 er Mette Frederiksen ikke bare statsminister på 16. år, hun er statsminister på livstid, efter en tiltrængt fornyelse af Grundloven, der gør op med de ofte forvirrende og skuffende tilstande, der herskede før i tiden, hvor statsministre ustandselig blev udskiftet, ofte før befolkningen var kommet på fornavn med dem. Livstids-stillingen som statsminister sikrer tradition, ligefremhed og kontinuitet, tre vigtige ingredienser i danskheden.

95-årige Dronning Margrethe sidder stadig på tronen, men er blevet for gammel til at holde nytårstalen, som dog stadig transmitteres fra Amalienborg, nu med Mette Frederiksen i dronningens rolle, mens Statsministerens Livgarde står vagt på Slotspladsen udenfor.

Socialdemokratiet er fusioneret med de fleste af Folketingets øvrige partier. Kun den stædige Enhedsliste står stadig uden for, uden at nogen dog helt begriber hvorfor. Pernille Vermund er integrationsminister på livstid, Henrik Dahl undervisningsminister på livstid, mens Mattias Tesfaye er udnævnt til lejrkommandant i Rwanda, og Rasmus Stoklund er ambassadør i Damaskus, hvor han også fungerer som særlig rådgiver for Bashir al-Assad, der efter 24 års borgerkrig residerer over et land med godt 1.5 millioner indbyggere.

Officielt er Danmark ikke racistisk, og kritiske borgere, der hævder noget andet, straffes med bøder eller fyring for fædrelandsfornærmelse.

Danmarks samlede befolkningstal er faldet til 3.5 millioner, et ideelt tal, der sikrer velfærdsstatens fortsatte eksistens, idet en omfattende lovgivning til fremme af danskheden har sikret, at 800.000 indvandrere og efterkommere af såvel vestlig som ikke-vestlig herkomst frivilligt har forladt landet. Det samme har godt 1.2 millioner unge under 35.

Storbyer som København, Aarhus og Odense ligger affolkede hen, og befolkningens gennemsnitsalder er steget til 62, med en befolkning, der fortrinsvis er koncentreret i provinsen, hvad der sikrer vores land en langt større kulturel homogenitet.

Grundloven er blevet revideret og hedder nu Lykkeloven, idet demokratiets målsætning er at sikre det størst mulige antal mennesker lykken. Det er den sande definition på demokrati, og de utilfredse er offentligt blevet erklæret fjender af demokratiet og lykken.

Arbejdsløshedsunderstøttelsen er afskaffet, idet arbejdsløs er synonym med doven og uvillig, med andre ord udtryk for en aktiv nedbrydning af danskheden, der står for flid og pligtfølelse. Enhver lediggang resulterer derfor i genoptræning i såkaldte danskhedslejre, hvor der over indgangen står skrevet de mindeværdige ord “Danskhed gør fri”.

Pia Kjærsgaard, der gik bort i 2031, blev hædret med statsbegravelse og er nu officielt bilagt i Roskilde Domkirke under titlen Landsmoder, der i rang kun overgås af dronningen.

På Christianborgs Slotplads er der opstillet en statue af Pia Kjærsgaard ved siden af Frederik den 7., giveren af den nu forældede grundlov. Landsmoderen er dog ikke afbilledet til hest, men med gulvskrubbe og spand, ikke blot for at minde om hendes folkelige herkomst som hjemmehjælper, men også som en hyldest til hendes store indsats som den, der udrensede Danmark for fremmed indflydelse.

Under Henrik Dahl er de sidste klimaforskere blevet fjernet fra landets tilbageværende universiteter i Tarm, Bandholm og Østerlars. De er officielt stemplet som fredsforstyrrere, der ødelagde befolkningens tro på fremtiden.

Der er nu flere biler i Danmark end mennesker, og hele Vendsyssel, hvor et utal af 20-spors motorveje krydser hinanden, anses for færdigasfalteret. Den jyske vestkyst med dens klitrækker er som en indrømmelse til dansk natur bevaret som grøftekant.

Danmark fejrede i 2030 opfyldelsen af den lovede nedsættelse af CO2-udslippet med 0,7 procent (de sædvanlige fjender af danskheden hævder, det var 70 procent) og meldte sig ved samme lejlighed ud af EU. Vores nærmeste internationale samarbejdspartnere er udover Syrien og Rwanda desuden Ungarn, Polen, Østrig og Serbien.

Den for tredje gang prøveløsladte Morten Messerscmidt har som kirkeminister netop indført tvungen altergang for alle børn fra fire år og opefter. Udeblivelse fra søndagsgudstjeneste straffes med dårlige karakter i både børnehave og folkeskole og senere udelukkelse fra alle højere læreanstalter. Kun bevisligt aktive kristne kan gøre sig fortjent til betroede, ansvarskrævende stillinger.

Landets chefredaktører er nu alle på halvtid, idet den anden halvdel af arbejdsdagen er dedikeret jobbet som spindoktorer for statsministeren. Også dette er med til at fremme den harmoni og sammenhængskraft, som er så vigtig for at bevare lykken i verdens lykkeligste land.

Sådan ser der ud i Danmark i 2035.

%d bloggers like this: