Københavns Havn er byens største økosystem og hjemsted for et rigt dyre- og planteliv

Af Lars Weiss, Overborgmester

Få steder er skønnere end Københavns Havn på en sommerdag som i dag. Med sine 42 kilometer kajkant, det rene badevand og de mange muligheder for sejlads og vandsport, er havnen blevet et samlingssted for rigtig mange af os københavnere.

Men havnen er mere end det. Den er også byens største økosystem og hjemsted for et rigt dyre- og planteliv. Det er ganske unikt for en storby, og det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at passe på.

Derfor er jeg rigtig glad for, at By & Havn og WWF Verdensnaturfonden i dag har sat de første af i alt 50 biohuts (en slags fiskebørnehaver) ned i havnen ved Nordre Toldbod – de skal være med til at øge fiskebestanden og biodiversiteten i havnen. Det skal vi have meget mere af i København.

%d bloggers like this: