I dag er det Verdenshavenes dag

Af Margrethe Auken

Vores have er livsvigtige – men vi passer ikke godt nok på dem.

I dag er det Verdenshavenes dag med fokus på beskyttelse af 30% af vores blå planet. Det er faktisk virkelig vigtigt.

Vi presser havnaturen voldsomt med klimaforandringer, forurening, råstofudvinding, overfiskeri og ødelæggende fiskerimetoder som bundtrawl.

Men havene er helt afgørende for blandt andet klimaet og fødevaresikkerhed. Derfor skal vi gøre langt mere for at beskytte og genoprette havenes økosystemer og biodiversitet.

Det gælder ikke mindst i Danmark hvor Regeringens for nylig sendte sit udspil til landets første havplan til offentlig høring. Planens ambition er at sikre bæredygtigheden af de danske farvande, men den tager desværre udgangspunkt i udnyttelsen af havene og sætter naturen i anden række.

For eksempel er der ingen plan for hvordan vi mindsker ødelæggelser fra bundtrawl, og så er kun 4% af det danske havareal udset til streng beskyttelse – EU’s mål er 10%. Og yderligere 20 % generel beskyttelse.

Lige nu er omkring 70% af havbunden ødelagt. Det kan vi da ikke bare affinde os med?

%d bloggers like this: