En kronisk begejstringstilstand vil føre til hjernesvind og civilisationens undergang

Af Arne Herløv Petersen

Et forskerhold på det irske Martello Sandycove center i Dublin har identificeret en kemisk forbindelse i vaccinen COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2, der stimulerer hippocampus i menneskehjernen. Hippocampus er center for alle positive tanker og følelser og den stimulering, vaccinen fremkalder, vil efter en vis tid – skønsmæssigt et til to år – hensætte den vaccinerede i en tilstand af konstant glæde og begejstring. Forskerholdets opdagelse har vakt opsigt. Dr. R. Slirpa fra Seruminstituttet kommenterer resultatet således: ”Med alle de brokkehoveder, vi har i landet, er det på tide, vi endelig kan få lidt påskønnelse”, mens en herværende statsminister giver udtryk for, at hun håber, at begejstringen bliver omsat i mandatgevinster for hendes parti ved næste valg. Forfatteren Carsten Jensen mener derimod, at en sådan kronisk begejstringstilstand vil føre til almindeligt hjernesvind og civilisationens undergang.
Dr. P.Q. Murmel fra Frenologisk Institut i Bad Schürzheim peger på en risiko ved hippocampus-stimuleringen hos personer med overproduktion af kalium (potassium) i binyrebarken, idet der derved kan fremkaldes en sjælden birvirkning, hvor potassium trænger ind i hippocampus og etablerer en tilstand af hippopotami, således at den pågældende person langsomt, men sikkert forvandles til flodhest.

%d bloggers like this: