STOR ØVELSE I NORDSJÆLLAND

Den Kongelige Livgarde skriver:

I perioden 22.-26. februar afholder Den Kongelige Livgarde en stor øvelse i de nordsjællandske skove og derfor vil der være soldater og larm i området både dag og nat.

Det drejer sig om Gribskov, Store Dyrehave samt Tokkekøb Hegn. De første dage vil det hovedsagligt være i Gribskov, mens Store Dyrehave og Tokkekøb Hegn vil blive berørt det sidste døgn og specielt i de mørke timer.

”REX-turen er Den Kongelige Livgardes store øvelse for de værnepligtige, som blev indkaldt i december 2020. Øvelsen har til formål at undersøge, om de værnepligtige har forstået og kan bruge de soldatermæssige færdigheder, de er blevet undervist i siden starten af værnepligten” fortæller kaptajn Thomas Reimann, der er presseofficer ved Den Kongelige Livgarde.

I løbet af de første dage vil der være ca. 500 soldater i Gribskov, hvoraf de 400 er rekrutter mens resten er øvelsesledelse med støtte fra Hjemmeværnet. Der vil blive skudt med håndvåben, kastes kanonslag og der vil være hjulkøretøjer i området.
”Det er vigtigt for os, at vi kan informere civilbefolkningen om vores tilstedeværelse, idet vi er klar over, at COVID-19 situationen har medført, at flere danskere benytter naturen til at gå ture i”, forklarer kaptajn Thomas Reimann og fortsætter ”og vi vil gerne undgå uheldige episoder under øvelsen, men er klar over, at det nok ikke lykkes helt.”

Noget af øvelsen vil foregå på Nordsjællands Brandskole ved Hellebæk fra mandag aften til onsdag morgen. Her vil der ligeledes blive brugt håndvåben og kanonslag.

Hvis man som borger kommer ud for en uheldig oplevelse, så er man velkommen til at kontakte Den Kongelige Livgarde.
Det kan gøres ved at ringe til den øvelsesansvarlige kaptajn Henrik S. Lehmann på mobil 41 71 06 59.

SPRED GERNE BUDSKABET TIL VENNER/BEKENDTE, DER BENYTTER DE PÅGÆLDENDE SKOVE.

%d bloggers like this: