ER DET ALLEREDE FORÅR?

Af Hans Henrik Schwab

Foråret begynder så småt at pible frem, og jeg kommer uvilkårligt til at tænke på en strofe af lyrikeren Morten Nielsen, der døde som 22-årig i 1944. Fire korte verslinjer, der skrevet i skyggen af 2. Verdenskrig rummede en alvorstung symbolik. Nogle få ord, som i netop dette forår 2021 har fået en ny, men ikke mindre alvorlig bibetydning:

Er det allerede Foraar,
er Frosten forbi,
eller tvinger den de første
smaa aabne Munde i?

%d bloggers like this: