Henrik S. Holck var en sensation, da han debuterede som digter

Af Arne Herløv Petersen

Henrik S. Holck var en sensation, da han debuterede som digter. Wikipedia skriver: “Henrik S. Holck debuterede i 1978 som 16-årig med med digtsamlingen Vi må være som alt. Debuten er et alt-sansende værk om naturen, dyrene, luftens og menneskenes sammenhæng. Den blev højt rost af samtidens kritikere og er siden blevet kaldt for et overset hovedværk i nyere dansk poesi. Den markerer sammen med Michael Strunge og F. P. Jac begyndelsen på 80’er-poesien.”
De fleste af os, der skriver digte, må kæmpe os frem. Vi skal først gennembryde et fostersvøb af påvirkninger udefra, før vi kan finde vores egen stemme. Men Henrik S. Holck er et af de sjældne naturtalenter, der springer fuldt færdige ud – som Henrik Nordbrandt og Rimbaud – eller som Pallas Athene, der sprang fuldt færdig og bevæbnet ud af Zeus’ pande.
Henrik S. Holck har siden skrevet en række smukke og egenartede bøger med poesi og prosa, men ikke gentaget anmeldersucces’en fra 1978, hvilket ikke er Holcks skyld, men snarere skyldes en del anmelderes indgroede tilbøjelighed til i vissen alder at vende tilbage til deres grønne ungdoms husguder og pisse på dem.
I 2016 udgav Henrik S. Holck den i flere betydninger af ordet vægtige digtsamling “Ungdom” på Det Poetiske Bureaus forlag. Den samler Holcks utrykte ungdomsdigte 1976-82 – fra han var 15 til han var 21 år.
Det er en vidunderlig bog, som man med fordel kan anbringe på et let tilgængeligt sted og nappe en mundfuld af med jævne mellemrum.


Her er et af digtene:

Snenat

snenattens isblomster
på frostkolde ruder
skovens snenat og altings hvide evighed
isblomster og snefugle
grenenes vippende hænder
puder af sne
og isblomstrede ruder
fugle i snehimmel gennem sprængte mønstre
og solsort i nat – solsortenat
nattens hvide evighed
et tavst dyr der sætter tydelige spor
frosten synger
snenatten blomstrer
den dryssende himmels hvide knop
universets mystik
og kendthed,

“Ungdom” kan købes her.

%d bloggers like this: