Statsministerens nytårstale

Af Arne Herløv Petersen

Mette Frederiksen trådte virkelig i karakter med sin nytårstale. Det var på mange måder en stor og velformuleret tale. Jeg ved ikke, hvem der har været taleskriver, men det var i hvert fald Mette Frederiksens egen indsigt og hendes eget engagement, der lyste gennem ordene.
Det er en tale, der vil blive husket som den rigtige og klare konklusion på, hvad det sidste år har været på godt og ondt. Den lyste også med sit fokus på, at vi kan udrette meget, når vi handler i fællesskab, og at det er det levende fællesskab, der er selve grundvolden for vores demokrati.
Det var velgørende og befriende, at hun lagde så stor vægt på den nødvendige grønne omstilling.
Det betyder ikke, at jeg i alle detaljer var enig med Mette Frederiksen. Jeg synes, hun hænger for meget fast i vækst-ideologien og troen på, at forbruget bare skal vokse og vokse.
Og jeg er lodret uenig i hendes indvandrer-politik. Jeg synes, hendes parti på det område har vist en uklædelig tilbøjelighed til at klistre sig sammen med landets støjberger, tuller og vermundisser.
Men tak til Mette Frederiksen for at tale som landets statsminister og sige det om pandemien og læren af den, der skulle siges. Og sige det så godt, så eftertrykkeligt og så helhjertet.
Mette Frederiksen har igen i aften vist sig som sand statskvinde.

%d bloggers like this: