The Stuff of Nightmares

Af Malte Frøslee Ibsen på Facebook

Mink-sagen er et kæmpe gigantisk cluster-5-fuck. Det er regeringens første meget alvorlige (række af) fejl og munder sandsynligvis ud i en ministerofring. Ikke mindst den manglende lovhjemmel og det uskønne forløb med meldinger i øst og vest (fra især Fødevareminsteren) overfor minkavlerne er principielt dybt problematisk og kommer til at give dybe og blivende ridser i lakken.

Men hvad forestiller de borgerlige sig egentlig med deres febrilske snak om “en ny Tamil-sag”?

Forestiller de sig, at Mette Frederiksen skal træde tilbage og overlade regeringsansvaret til en Venstre-formand, der altså i første omgang meldte ud, at “Venstre også ville prioritere sundheden, hvis vi stod med regeringsansvaret”, men efter et efterfølgende hastegruppemøde med deltagelse af formanden for Kopenhagen Fur drejede rundt på en tallerken og beskyldte Mette Fredriksen for bevidst at udstede en ulovlig ordre om at “fratage familier deres levebrød” (som en anden Venstremand beskrev “sigtet” med aflivningerne) – fordi, øh, bare fordi hun er mega ond og Erich Honecker-agtig?

Forestiller de sig, at en regering, som trods fejl og mangler har hyrdet det danske samfund gennem århundredets værste sundhedskrise og økonomiske krise med i international sammenhæng meget lave dødstal og begrænsede konsekvenser for vækst og arbejdsløshed, skal overlade tøjlerne til Venstre-folk, der i foråret i ramme alvor beskrev de tiltag, der effektivt knækkede kurven under første bølge og muliggjorde en hurtig revitalisering af det økonomiske liv, som en “nedlukningskrise” – og som altså dermed klart antydede, at det slet ikke var den ny coronavirus men den politiske reaktion på den, som var det egentlige problem?

Forestiller de sig, at Mette Frederiksen skal opgive ævred på grund af en meget alvorlig men hurtigt erkendt og beklaget ulovlig instruks, som dog var sundhedsfagligt velbegrundet (hvilket Ellemann jo også medgav – altså før han holdt møde med deltagelse af minkavlernes interesseorganisation), fordi SSI forinden havde advaret mod, at fortsat minkavl i Danmark udgør en “betydelig risiko” for folkesundheden og det økonomiske liv, mens hele den borgerlige blok i årevis har dækket over Inger Støjbergs (måske nok bevidste) ulovlige instruks fra forrige regeringsperiode, der vist ikke var begrundet i så meget andet, end at hun ville fremstå som hårdere og mere konsekvent overfor “barnebrude” end alle andre?

Det lyder som the stuff of nightmares.

%d bloggers like this: