LOPPENS OVERLEVELSE ER TRUET FRA 1. JANUAR 2021

Loppen skriver:

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har d. 29. april 2020 besluttet, at Loppen ikke udnævnes som regionalt spillested. Begrundelsen lyder:

◾️ Loppen har et ambitiøst virke som honorarstøttet spillested og udfylder en vigtig rolle i musiklivet i København.
◾️ Spillestedets virke er overvejende lokalt og strategien har kun i begrænset omfang mål og metoder, som løfter musiklivet regionalt og nationalt.

Med en stærk dansk og international profil har Loppen længe haft en central placering på det musikalske landkort. I snart 47 år har det rytmiske vækstlag fundet vej til den lavloftede rockhule, der har dannet ramme for autentiske oplevelser for publikum såvel som musikere, der har kunnet mødes i øjenhøjde og uden filter i et intimt koncertøjeblik. Samtidigt har Loppen været et hjem for de mere eksperimenterende og ikke-kommercielle musikgenrer – og ikke mindst været et spillested, som lever op til kriterierne for at være et regionalt spillested.

Denne position er nu truet, da Loppen ikke har opnået status som regionalt spillested og samtidigt står uden økonomiske driftstøttemuligheder pr. 1. januar 2021. Derfor går Loppen en usikker fremtid i møde. Det fundamentale driftstilskud i en fireårig periode ville have givet os mulighed for en mere langsigtet planlægning og kunne have sikret en fortsat eksperimenterende og risikovillig programlægning.

“Spillestedet er drevet af frivillige, og vi kan ikke drive det videre uden en økonomisk håndsrækning.” – Jasper Jensen, booker

Gennem en intensiveret marketingsindsats, nye samarbejder, en aggressiv bookingstrategi og en sprudlende idérighed blandt de frivillige ildsjæle har Loppen i de seneste år oplevet en markant publikumstilstrømning samt stigning i kvalitet. Københavns borgere har kort sagt fået bedre musik for pengene, og flere har fået del i de musikalske oplevelser. Dét vil vi rigtig gerne fortsætte med. Mange knapper er blevet drejet på, og langt hen ad vejen er de blevet drejet rigtigt, men med udsigten til manglende driftstøtte står Loppen nu i en alvorlig, økonomisk situation. En honorarstøtteordning alene sikrer ikke overlevelsen af et spillested som Loppen og dækker ikke de store omkostninger ved at drive et ikke-kommercielt spillested.

“Driften af Loppen hænger helt enkelt ikke økonomisk sammen uden nogen form for driftsstøtte. Hvis ikke der kan findes politisk vilje til at øge midlerne til spillestedets drift pr. 1. januar 2021, bliver det svært at se Loppens fremtidige overlevelse.” – Jasper Jensen, booker

Vi sætter pris på Statens Kunstfonds anerkendelse af Loppens virke som honorarstøttet spillested, og vil gerne takke Københavns Kommune for at indstille os som regionalt spillested. Vi beder fortsat om opbakning fra kulturpolitikerne på Københavns Rådhus i den kommende, afgørende tid for Loppen. Måske mere end nogensinde.

For yderligere information kontakt Loppens daglige leder og booker Jasper Jensen på tlf. 50 59 75 20 eller mail loppen@loppen.dk. Eller kontakt PR-ansvarlige Frederik på frederik@loppen.dk og Michelle på michelle@loppen.dk

%d bloggers like this: