Statens Seruminstitut har offentliggjort detaljer om de indlagte og døde med COVID-19

Frederik Wiedemann skriver på Facebook:

I eftermiddag har Statens Seruminstitut for første gang offentliggjort detaljer om de indlagte og døde med COVID-19. Der er mange interessante oplysninger:

INDLÆGGELSER
Der er indtil videre blevet indlagt 526 patienter med COVID-19 svarende til 31% af dem, der er testet positive (i den seneste uge er tallet oppe på 43%). For de 70+ årige er indlæggelsestallet 73%.

Mænd udgør 61% af de indlagte og kvinder 39%.

47% af de indlagte er 70 år eller derover.

57% af de indlagte havde kendte kroniske sygdomme (diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar eller hæmatologiske sygdom).

Dagens indlæggelsestal er 350, så med 34 døde i alt må 142 patienter være blevet udskrevet igen.

DØDE
De 34 døde er i alderen 50-94 år med en medianalder på 80 år (dvs. at halvdelen af de døde er under 80 år). Det er nøjagtig samme medianalder for døde som i Italien. Mændene udgør 71% af de døde og kvinderne 29% af de døde, altså en endnu større skævhed end for de indlagte.

Dødeligheden er højest blandt de 80+ årige med 17 døde svarende til 11,6% af de positivt testede i aldersgruppen.

Dødstal oplyses kun som intervaller af 5 personer for små mængder, men man kan udlede et mere præcist tal af deres tabel:

  • Dødeligheden i alderen 70-79 år er ca. 5,5% (10-11 døde ud af 192 positivt testede).
  • Dødeligheden i alderen 50-69 år er ca. 1,3% (6-7 døde ud af 514 positivt testede).