Problemet med Forsvaret

Af Peer Aagaard

Så skete det igen!

Jeg har i årenes løb fået mange venne-anmodninger fra personer, som er meget stolte af deres tilknytning til Danmarks forsvar, men de har alle uden undtagelse samtidig været bimlende racister og tilhængere af partier eller grupperinger fra det yderste højre.

Sund fornuft siger mig, at der naturligvis findes mange i forsvaret, som ikke støtter de tanker, men omvendt oplever jeg dette som en så klar trend, at jeg har brug for at italesætte den.

I Tyskland har myndighederne ad flere omgange måttet slå hårdt ned på højre-ekstremisters infiltrering af militæret og politiet, og især siden bogen “Extreme Sicherheit” afdækkede problemets store omfang for et par år siden. Bogen konkluderede, at den store tilstedeværelse af disse grupper i de offentlige værn udgjorde en reel trussel mod landets demokrati.

Jeg spørger derfor helt åbent og fordomsfrit: hvordan sikrer det danske forsvar, hjemmeværnet og politiet sig imod højre-radikalisering i egne rækker, når så mange forveksler fædrelandskærlighed med et glødende had mod fremmede?