Intermezzo

Vladimir Lenin paa Kremls toppede Sten.
En Mænd med Haanden i Lommen.
Han kniber Blikket sammen
for Skæret fra lyse Huse.
Om ham den russiske Luft
forunderlig paaske-ren.

Vladimir Lenin.
Foran ham en Verden i Mistro.
Bag ham det ny, der skabtes.

  • Fredrik Nygaard (1897-1958)
    fra “Den klingende Kane. Rejsedigte fra Rusland”
    Ny Tids Forlag 1926
%d bloggers like this: