16-årige bør kunne stemme

Af Jens Philip Yazdani

Vi skal udvide demokratiet, så flere unge kan få del i det. Både fordi, ungdommen er parat, ansvarbevidst og opgaven moden, og fordi, vi som ungdom har brug for et ekstra demografisk boost, hvis ikke de ældre fortsat skal køre os totalt over, når valgene skal vindes.

Ungdommen vil ikke altid det samme som de ældre. Det kan man se både herhjemme, i England og i USA, hvor valgene falder ud i vidt forskellige retninger alt afhængig af, om det er de unge eller de gamle, hvis stemme vægter højest. Og det er de gamles i dag, uanset hvad – simplethen på grund af den kedelige, demokratisk-demografiske kendsgerning, at de er et massivt flertal.

Hvis vi skal gøre valgene bare lidt mere fair, ud fra en generations-mæssige betragtning, skal vi derfor sænke valgretsalderen, så flere unge kan stemme til valgene og gøre deres stemme gældende.

Det er mit take på 16 års valgret – og det forsøger jeg at samle en koalition af andre unge til at bakke op om i dag, i Radio4, i Den Næste Generation, kl. 11.05.

Med i studiet; Signe Bøgevald Hansen, formand for Liberal Alliances Ungdom, Frederik Vad, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) & Kristian Lausten Madsen, formand for Venstres Ungdom – VU.

lyt med – og lad os så få sænket den valgretsalder!