MERE MAGT TIL BORGERNE

Alternativet skriver på Facebook

I dag førstebehandler Folketinget et forslag fra Alternativet om at lave et treårigt forsøg med borgerting i Danmark.

Vi ønsker nemlig, at demokratiet skal være større og mere end at sætte et kryds hver fjerde år. Vi vil have et åbent og inkluderende demokrati, hvor langt flere får mulighed for at påvirke de beslutninger, der bliver truffet af de folkevalgte politikere.

Kort forklaret ser vores idé sådan her ud:

🧑‍🤝‍🧑 Der bliver udvalgt 100 frivillige, der sidder i borgertinget for 18 mdr. ad gangen.

💡To gange om året skal borgertinget finde frem til et politisk emne, som de vil tage op.

🧠 Eksperter og interesserede bliver hentet ind til en række høringer, hvor de fremlægger deres viden og synspunkter for borgertinget. Efterfølgende formulerer borgertinget så en anbefaling til Folketinget om emnet.⁠

Der er allerede gode erfaringer med lignende modeller i blandt andet Canada, Australien, Frankrig og Irland. Lad os blive de næste til at løfte demokratiet.

Vi glæder os til at fremlægge forslaget i salen og håber, at Folketingets partier vil gå ind i debatten med nysgerrighed og åbenhed. Og så håber vi frem for alt, at I derude kan se fidusen 🙂 Hvad siger I?

%d bloggers like this: