Klimakrisen kommer til at betyde ændringer i vores hverdag

Af Rasmus Nordqvist, Alternativet

Klimakrisen kommer til at koste penge, samfundsforandringer og ændringer i vores hverdag.

Jeg forstår ikke de underlige præmisser, der igen og igen fremsættes i klimadebatten. Når Mette Frederiksen nu siger, vi ikke løser klimakrisen ved at spise mindre, er det jo en underlig stråmand, og samtidig er det en måde at undvige det faktum, at at også fødevarernes klimabelastning skal tages med i omstillingen.

Når vi igen og igen har sagt, at vi skal spise mindre kød; at vi skal have en ugentlig kødfri dag i offentlige institutioner; når Fransicka Rosenkilde i Københavns Kommune har stået i spidsen for en madstrategi, eller når vi vil have ændre landbrugspolitikken så vi får et landbrug, der er mere plantebaseret, så handler det ikke om, at vi skal spise mindre, men at vi skal spise anderledes. Det kræver, at vi ændrer strukturer, kultur og vaner.

Når vi taler om flyrejser versus togrejser, så er det ikke for at lægge ansvaret over på den enkelte men for at vi skal ændre i de samfundsstrukturer, der har gjort, at man alt for længe har investeret massivt i flytransport, fritaget den for skatter og afgifter, der til gengæld er pålagt andre transportformer. I stedet skal vi investere i klimavenlig, kollektiv transport. Det kræver også, at vi ændrer strukturer, kultur og vaner.

Et vigtigt element, vi fik med i Klimaloven, er rammerne for den første klimahandlingsplan, vi skal lave i 2020. Der skal nemlig være sektorstrategier og målindikatorer som minimum for væsentlige sektorer som landbrug (altså fødevare), transport, energi, byggeri og industri. Vi skal med andre ord tænke hele vejen rundt.
Klimahandlingsplanen skal også inddrage borgere (Klimaborgerting💚), erhvervsliv og civilsamfund. På denne måde er vi alle med,- og ja vi skal stadig spise mad.

Dagens interview med Mette Frederiksen viser hvor meget, der stadig skal rykkes politisk, hvis vi skal handle på klimakrisen. Vores nye klimalov er et bevis på, at der kan rykkes. Den store opgave kommer med forårets klimahandlingsplaner. Her skal der arbejdes målrettet for at få ændret den kunstige og forkerte præmis, der desværre stadig fremføres i klimadebatten, om at vi enten alle skal stoppe med at spise, rejse og leve eller i den modsatte ende af argumentationensrækken, at ingen må kunne mærke forandringer.

Vi skal skabe forandringer i hele samfundet, og vi kommer alle sammen til at kunne mærke det. Men lad os benytte chancen til at skabe bedre rammer for vores samfund, og lad os gøre det sammen